Basisschoolleraren tijdens de protestmanifestatie in Den Haag.
Volledig scherm
Basisschoolleraren tijdens de protestmanifestatie in Den Haag. © ANP

Schoolbesturen akkoord met 4,5 procent extra salaris voor leraren, cao definitief rond

De PO-Raad en onderwijsbonden hebben vandaag definitief hun handtekening gezet onder de nieuwe cao-afspraken voor het basisonderwijs. Basisschoolleraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders krijgen er vanaf 1 januari 4,5 procent salaris bij. Ook krijgen ze in februari eenmalig honderden euro’s extra.

Na lang onderhandelen kwamen de partijen er in december eindelijk uit, maar de PO-Raad en onderwijsbonden moesten eerst hun leden nog over het voorstel raadplegen. Die hebben nu ingestemd met het akkoord: ruim 96 procent van de schoolbesturen is volgens de PO-Raad positief. Meer dan zeshonderd aangesloten schoolbesturen brachten een stem uit.

De vakbonden hadden al eerder aangegeven dat hun achterbannen instemmen met het akkoord, waardoor het nu definitief beklonken is.

Op de plank blijven liggen

Vanaf 1 januari krijgt al het onderwijspersoneel er 4,5 procent salaris bij. De leraren, ondersteuners en schoolleiders krijgen de salarisverhoging pas vanaf februari op hun rekening, met januari in terugwerkende kracht erbij. In die maand kunnen ze een extra bedrag verwachten van 33 procent van het nieuwe maandloon. Dat bedrag hebben leraren, ondersteuners en schoolleiders nog tegoed, omdat de salarisverhoging van dit jaar op de plank is blijven liggen. Ook krijgen ze een eenmalig bedrag van 875 euro, afhankelijk van hoeveel uren ze werken. Dat geld komt van de 460 miljoen euro die minister Slob vlak voor de staking begin november vrijmaakte.

De cao loopt tot 1 november 2020. De looptijd tot november is bewust gekozen. In die tijd staat de onderwijsbegroting weer op de agenda en willen alle partijen zich richten tot de politiek voor meer geld. Met deze nieuwe cao blijft een langgekoesterde wens namelijk onvervuld. De loonkloof tussen leraren op basis- en middelbare scholen wordt er niet kleiner op.

Daarom heeft deze deal geen enkel gevolg voor de tweedaagse staking op 30 en 31 januari. Het basisonderwijs strijdt nog steeds voor meer structureel geld om de loonkloof met middelbare scholen te dichten en het beroep aantrekkelijker te maken. Op steeds meer basisscholen slaat het lerarentekort hard toe, waardoor noodgedwongen groepen naar huis worden gestuurd bij ziekte of onbevoegden voor de klas staan.

Struikelblok

Het andere struikelblok, afschaffing van de bovenwettelijke uitkeringen bij ontslag, is wel opgelost. Het kabinet wilde van die extra uitkeringen af, omdat ze riant zijn en schoolbesturen veel geld kosten. Als leraren, bijvoorbeeld boventallig raken in gebieden waar het leerlingaantal daalt, moeten ze voortaan naar nieuw werk worden begeleid.

Voor de schoolleiders en het onderwijsondersteunend personeel is deze cao extra belangrijk. Voor hen zijn afspraken gemaakt over vernieuwing van functies, waardoor ze beter kunnen doorgroeien.