Volledig scherm
Minister Melanie Schultz (Verkeer) moet opnieuw kijken naar de maximumsnelheid op de A10-west. De rechtbank in Amsterdam vernietigde vrijdag haar besluit uit 2012 dat de snelheid verhoogde van 80 naar 100 kilometer per uur. © anp

Schultz gaat hogere snelheid A10 beter motiveren na vonnis

UpdateMinister Melanie Schultz (Verkeer) moet opnieuw kijken naar de maximumsnelheid op de A10-west. De rechtbank in Amsterdam vernietigde vandaag haar besluit uit 2012 dat de snelheid verhoogde van 80 naar 100 kilometer per uur. Schultz weet nog niet of ze in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. Wel zal zij het besluit 'beter motiveren'.

Volledig scherm
Minister van Verkeer, Melanie Schultz van Haegen © anp

Milieudefensie en de gemeente Amsterdam stapten eind november naar de rechter omdat ze willen dat de maximumsnelheid wordt teruggedraaid naar 80 kilometer per uur. De tegenstanders meenden dat het besluit heeft geleid tot meer luchtvervuiling. Onderzoek van TNO en de GGD toonde aan dat de hoeveelheid stikstofdioxide nabij de snelweg 3 tot 5 keer hoger is dan het rekenmodel van het ministerie aantoont. Volgens Milieudefensie leven mensen die langs de A10-west wonen gemiddeld 79 dagen korter door de snelheidsverhoging.

De rechtbank oordeelde dat het onderzoek van de minister naar de gevolgen van de snelheidsverhoging onvolledig is geweest. Zo heeft zij maar op een punt langs de snelweg gecontroleerd of haar berekening klopt en heeft ze ook geen rekening gehouden met de hoge vervuiling die de GGD bij een flat langs de A10 heeft gemeten.

Beter motiveren
Schultz beraadt zich nog op een eventueel hoger beroep. Ze wijst er op dat de rechter nu 'gelukkig' niet heeft bepaald dat de snelheid terug moet naar 80 kilometer per uur. 'De rechter zegt: dit besluit had u beter moeten motiveren. Dat zullen we dus ook moeten doen.'

Ze vergeleek de beslissing met een eerder gerechtelijke uitspraak over de hogere snelheid op de A13 bij Rotterdam. Daar ging Schultz tegen in beroep en de nieuwe onderbouwing voor dat besluit is 'bijna klaar'. Zij heeft 6 weken de tijd om met een nieuwe beslissing te komen.

In de Tweede Kamer reageren sommige partijen opgetogen over het besluit van de rechter. 'Voor de tweede keer in korte tijd is de minister op de vingers getikt voor de snelheidsverhoging op de snelwegen rond de grote steden. Dit is echt een mijlpaal voor de grote steden en erg belangrijk voor de gezondheid van mensen die bij deze snelwegen wonen. De snelheid op de ring rond grote steden moet weer terug naar 80 kilometer per uur. Ik ben daar erg blij mee', aldus Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie).

Stientje van Veldhoven (D66) zegt: 'Het is goed nieuws voor Amsterdammers dat de rechter hun gezondheid voorop zet. Een hogere maximumsnelheid blijkt hier niet goed te werken tegen files en zorgt voor meer schadelijke stoffen. Hopelijk is dit een stevig signaal voor de minister om de snelheid alleen te verhogen als vast staat dat de gezondheid van omwonenden niet in gevaar komt.'

 
'Het gebeurt niet zo vaak dat een verkeersbesluit onderuit wordt gehaald door de rechter, dus we zijn erg tevreden.'

Applaus
Het argument dat de verhoging de verkeersdoorstroming bevordert, is bovendien volgens de rechter niet bewezen. Hij stelde dan ook dat het niet begrijpelijk is dat de verkeersbelangen in dit geval voor de gezondheidsbelangen van de Amsterdammers gaan. De vernietiging van het besluit leidde tot applaus in de rechtszaal.

Advocaat Phon van den Biesen van Milieudefensie noemt het oordeel 'pure winst'. 'Het gebeurt niet zo vaak dat een verkeersbesluit onderuit wordt gehaald door de rechter, dus we zijn erg tevreden.' Dat de snelheidsverhoging op de A12 bij Voorburg niet wordt teruggedraaid, zoals Milieudefensie had gevraagd, vindt hij jammer. 'We zagen voldoende aanleiding om te spreken van gelijke monniken, gelijke kappen. Maar de rechtbank zag dit anders.'

Eric Wiebes, de Amsterdamse wethouder voor Verkeer, noemt het voor de bewoners goed nieuws. 'Voor het halen van de normen zijn rijksmaatregelen cruciaal. Amsterdam doet wat het kan om de lucht te verschonen. We geven 76 miljoen euro uit tot 2016 en zetten in op de meest effectieve maatregelen. Verreweg het grootste deel van de vervuiling in Amsterdam komt binnen gewaaid.' Daarbij helpt de snelheidsverhoging op de A10 zeker niet, stelt de wethouder. 'We gaan ervan uit dat de minister het belang van gezonde lucht voor omwonenden en gemeente mee laat wegen in het nieuwe besluit.'

De ANWB is er in principe niet voor dat de maximumsnelheid op snelwegen op minder dan 100 kilometer per uur wordt gesteld. Maar als er, zoals in het geval van de A10-west bij Amsterdam, 'normen worden overschreden', dan 'moet je toch wat', zei een woordvoerder.

Volgens de ANWB speelt er vooral een probleem op het gebied van ruimtelijke ordening en is het geen verkeersprobleem. 'Die 80 kilometer is dan wat ons betreft het liefst tijdelijk, terwijl er aan een oplossing wordt gewerkt voor het echte probleem.'

  1. Boeren staan kurkdroog in de Achterhoek: ‘Dit heb ik in veertig jaar niet meegemaakt’
    PREMIUM

    Boeren staan kurkdroog in de Achterhoek: ‘Dit heb ik in veertig jaar niet meegemaakt’

    Sinds gisteren is het in de Achterhoek en in delen van het Vechtdal verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Op sommige plaatsen is het zo nijpend, dat ook het grondwater niet langer mag worden opgepompt. Een ramp voor de boeren die vorig jaar al kampten met misoogsten ,,Twee jaar achter elkaar zo droog heb ik in veertig jaar niet meegemaakt’’, foetert boer Gerrit Rappard (60) uit Barchem.