Volledig scherm
Tarukshan © RV

'Suïcidale scholier Tharukshan werd aan lot overgelaten'

Zelfmoord na pestenHulpverleners hebben onvoldoende samengewerkt bij de problemen rond Tharukshan Selvam (15), de Heerlense scholier die begin dit jaar zelfmoord pleegde. Zijn school en hulpverleners wisten al langer dat het thuis niet goed ging met hem, maar ze werkten langs elkaar heen. Dat concluderen de inspecties van Toezicht Sociaal Domein in een rapport dat vandaag is verschenen.

Tharukshan werd op school ernstig gepest en worstelde met zijn geaardheid. Hij viel sinds 2011 onder de zorg van de GGD Zuid-Limburg. Op zijn middelbare school, het Grotius College, haalde hij vanaf het begin slechte cijfers. Daarbij kreeg de school al in juni 2016 signalen dat die mede het gevolg waren van problemen thuis.

Tharukshan deed meerdere zelfmoordpogingen. Niet alleen vanwege de slechte schoolprestaties maar ook omdat hij gepest werd met zijn ‘meisjesachtige’ gedrag. Toen een ruzie met vriendinnen eind november vorig jaar escaleerde, kreeg de school melding van het pestgedrag. ,,Signalen die aanwezig waren, zijn op zichzelf staand en los van elkaar beschouwd en aangepakt en niet bij elkaar gebracht en in samenhang geduid’’, concluderen de inspecties.

Quote

Signalen die aanwezig waren, zijn op zichzelf staand en los van elkaar beschouwd en aangepakt en niet bij elkaar gebracht en in samenhang geduid

De inspecties in hun rapport

Sri Lanka

Bij de hulp die is geboden is onvoldoende gekeken naar de aard van de problemen en de rol van zijn etnische achtergrond. Het gezin ontvluchtte in 2010 de burgeroorlog in Sri Lanka en vroeg asiel aan in Nederland.

Hulpverleners die bij het gezin betrokken waren, hebben verzuimd de urgentie en veiligheid gezamenlijk in te schatten, te analyseren en aan te pakken, stellen de inspecties. ,,Betrokken professionals hebben als gevolg hiervan niet met elkaar afgesproken wie betrokken bleef gedurende de vakantie, en ook gedurende deze periode een vinger aan de pols hield in het belang van de veiligheid van de jeugdige.’’

Onderschatting

Dat de hulpverlening de situatie heeft onderschat onderkent wethouder Jordy Clemens van jeugdzaken in de gemeente Heerlen. Hij reageerde daarmee op een rapport van de Inspectie Jeugdzorg. Daaruit bleek dat hulpverleners de laatste twee weken voor de zelfmoord van de jongen geen contact meer met hem hadden wegens de kerstvakantie.

Deze onderschatting van het risico kwam volgens Clemens ook omdat een deel van de signalen onzichtbaar voor school en hulpverlening bleef, onder meer omdat zich veel op sociale media afspeelde.

Directeur Frank Schings van de scholenkoepel in Heerlen zei dat de hulpverleners en de school na de eerste zelfmoordpoging op 5 december 2016 niet in staat zijn geweest een gezamenlijke regie op te zetten in deze zaak. Volgens wethouder Clemens was het de bedoeling dat na de vakantie aan die regie gewerkt zou worden. Maar op de laatste dag van de vakantie pleegde de jongen zelfmoord. Ook de inspectie constateert een gebrek aan regie bij de hulp aan de jongen.

Tharhuksan pleegde op de laatste dag van de kerstvakantie, 8 januari van dit jaar, thuis zelfmoord.