Volledig scherm
© ANP

Tablets in cel nachtmerrie voor cipiers

Gevangenispersoneel slaat alarm over een plan om gevangenen veel meer zélf te laten regelen via tablets. Dat is vragen om problemen, stellen zij.

Als de tablet een plek verovert in de cel, kunnen de gevangenisbibliotheken weg. Verder moeten gedetineerden dan hun bezoek en geldzaken via de minicomputer regelen. Nu doen ze dat nog met briefjes en in gesprekken met gevangenispersoneel.

De centrale ondernemingsraad is zeer bezorgd, omdat het plan arbeidsplaatsen zou gaan kosten. Ook zouden gevangenen door het plan langer in hun cel verblijven, waardoor broodnodig contact met hen verloren gaat.

Met nog minder mensen op de werkvloer komt ook de veiligheid verder in het geding, vreest het gevangenispersoneel. Dat ziet in het plan vooral een verhulde bezuiniging.

Quote

Elke medewerker op de werkvloer weet dat de veiligheid voor personeel én justitiabe­len meer gediend is met persoon­lijk contact dan met het vermeerde­ren van camera's

citaat uit brandbrief

Brandbrief

De zorgen zijn verwoord in een interne brandbrief van de ondernemingsraad aan de top van het ministerie van Justitie en Veiligheid, die in handen is van deze krant.

Als gevolg van het plan zullen veel meer camera's moeten worden gebruikt om toezicht te houden, waardoor ingrijpen bij incidenten trager verloopt, vreest de raad. ,,Elke medewerker op de werkvloer weet dat de veiligheid voor personeel én justitiabelen (gevangenen, red.) meer gediend is met persoonlijk contact dan met het vermeerderen van camera's.''

Door gedetineerden meer zelf te laten regelen via tablets wordt gevreesd voor meer incidenten. ,,Door middel van persoonlijk contact kunnen vele frustraties in de kiem worden gesmoord.''

Door persoonlijk contact te vervangen door 'apps' is een 'toename van spanning en gedragsveranderingen' te verwachten, wat kan 'leiden tot onveilige situaties'. Vooral doordat een grote groep gedetineerden 'anderstalig, laaggeletterd is en ernstige psychiatrische problematiek' kent.

Proef

Voorlopig gaat het om een proef in bajesen van Lelystad en Dordrecht en in een jeugdinrichting in Nijmegen, maar er zijn plannen om de werkwijze landelijk in te voeren.

De veiligheid van gevangenismedewerkers is al langer punt van zorg. De werkdruk zou te hoog zijn en in een recent rapport gaf 93 procent van geënquêteerden aan dat als gevolg hiervan onveilige situaties kunnen ontstaan. ,,De situatie is ernstig!'' schrijft de raad dan ook.

De SP in de Tweede Kamer reageert bezorgd. ,,Veiligheid van het gevangenispersoneel moet vooropstaan. Menselijk contact is cruciaal, dat vervang je niet door camera's'', zegt Kamerlid Michiel van Nispen. ,,Dit lijkt een bezuinigingsmaatregel en dient niet de veiligheid.''

Volledig scherm
© Milan Rinck