Volledig scherm
Fred Teeven © anp

Teeven over deal met Cees H.: Ik diende publieke belang

,,De bestrijding van zware criminaliteit heeft voor mij altijd vooropgestaan. Het publieke belang diende ik destijds, en dat belang blijf ik tot op de dag van vandaag dienen.'' Dat zegt VVD-Tweede Kamerlid Fred Teeven woensdag in reactie op de kritiek van een onderzoekscommissie op de deal die hij in 2000 als officier van justitie sloot met drugscrimineel Cees H. Als gevolg van de affaire trad hij begin maart af als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Teeven zegt dat hij de bevindingen van de commissie met interesse heeft gelezen. Hij respecteert ,,het werk dat daarvoor is verzet.'' Maar Teeven benadrukt ook dat het rapport van de commissie gebeurtenissen behandelt die ruim vijftien tot twintig jaar geleden plaatsvonden.

Ivo Opstelten, die aftrad als justitieminister omdat hij de Kamer niet goed over de Teeven-deal had geïnformeerd, 'aanvaardt' de bevindingen en conclusies ,,Ik heb daarvoor op 9 maart 2015 ook de volle verantwoordelijkheid genomen door mijn ontslag als minister aan te bieden aan de Koning."

Ook het College van procureurs-generaal accepteert de bevindingen, laat de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie (OM) weten. Een dergelijke schikking zal volgens het OM nu waarschijnlijk niet meer op dezelfde manier worden gesloten, omdat het toen nog een totaal nieuw verschijnsel was. ,,Binnen het OM is inmiddels veel kennis en ervaring opgebouwd met het afpakken van crimineel vermogen.''

Quote

Het is goed dat de commissie onderkent dat met dat belang voor ogen is gehandeld. Men moet zich realiseren dat het pioniers­werk was wat wij deden en daar krijg je nooit alle schoon­heids­prij­zen voor

Ben Swagerman, VVD

VVD
VVD-Eerste Kamerlid Ben Swagerman, die de deal destijds meeondertekende, zegt dat ook voor hem de aanpak van criminaliteit en de veiligheid van Nederland altijd voorop heeft gestaan.

,,Het is goed dat de commissie onderkent dat met dat belang voor ogen is gehandeld. Men moet zich realiseren dat het pionierswerk was wat wij deden en daar krijg je nooit alle schoonheidsprijzen voor.''

Partijgenoot en collega-Kamerlid Foort van Oosten erkent dat ,,bepaalde zaken achteraf gezien beter hadden gekund''. Hij zegt de aanbevelingen van de commissie ter harte te nemen, maar ,,constateert eveneens dat diverse procedures sinds het moment dat deze deal is gesloten, al zijn verbeterd.''

Quote

Een crimineel is verrijkt en de samenle­ving is bedonderd

Emile Roemer, SP

SP
Voor Emile Roemer (SP) bevestigt het onderzoek dat er flink is gerommeld bij de deal. ,,Een crimineel is verrijkt en de samenleving is bedonderd. Vandaag maakt de commissie-Oosting een eind aan deze VVD-doofpot. De schikking met Cees H. had er nooit mogen zijn en het ministerie heeft er alles aan gedaan om de waarheid onder de pet te houden."

,,Rutte zei dat er niets mis was met de deal, terwijl nu blijkt dat werkelijk alles mis was. Dit betekent maar een ding: het ministerie van Veiligheid en Justitie kan wel wat minder VVD gebruiken.''

Quote

De informatie aan de Kamer was een chaotisch ratjetoe als gevolg van gebrekkig onderzoek en onvoldoen­de aansturing

Liesbeth van Tongeren, GroenLinks

GroenLinks
Liesbeth van Tongeren, GroenLinks: ,,De commissie-Oosting heeft grondig onderzoek gedaan naar de schikkingsovereenkomst en constateert glashelder dat er met de deal veel mis is. Veel meer mist er nog altijd rond de informatievoorziening aan de Kamer, een chaotisch ratjetoe als gevolg van gebrekkig onderzoek en onvoldoende aansturing." 

,,Waarom is de gespreksnotitie van een topambtenaar niet naar de Kamer gestuurd? Wie waren wanneer betrokken bij beslissingen over het informeren van de Kamer? Wat wisten de huidige bewindspersonen op Veiligheid en Justitie, en wanneer? GroenLinks wil eerst antwoord op die feitelijke vragen en daarna snel een debat met het kabinet.''

Quote

Het is ook hoog tijd voor een 'handboek schikkin­gen', wat wel en niet gewenst is en hoe (interne) kritische toetsing goed geregeld wordt

Kees van de Staaij, SGP

SGP
,,Er ligt een grondig rapport. Dat maakt duidelijk dat er bij het vaststellen van de schikking en bij de verantwoording aan de Kamer veel mis is gegaan", zegt SGP-er Kees van de Staaij. ,,Het ontbreekt aan voldoende regie en voldoende probleembesef. De SGP wil dat de aanbevelingen hoe het beter kan voortvarend ter hand worden genomen. Te veel is er bij gevoelige zaken sprake van incidentenmanagement."

,,Het is ook hoog tijd voor een 'handboek schikkingen', wat wel en niet gewenst is en hoe (interne) kritische toetsing goed geregeld wordt. Binnen het ministerie en in de verhouding tussen ministerie en Openbaar Ministerie moet de communicatie en informatieuitwisseling beter op orde zijn. Nu zingt elke vogel te veel zijn eigen lied.''

Quote

Het hele gebeuren toont aan dat het een grote puinhoop is op het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Lilian Helder, PVV

PVV
,,Uit dit onderzoek blijkt dat de Nederlandse belastingbetaler het nakijken heeft gehad, terwijl een crimineel fors is bevoordeeld", zegt Lilian Helder, Tweede Kamerlid voor de PVV. ,,Dat is de wereld op zijn kop en onacceptabel."

,,Het hele gebeuren toont aan dat het een grote puinhoop is op het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De PVV wil tekst en uitleg van de premier, gelet op zijn eerdere uitspraken.''

Quote

Het beeld dringt zich op dat meerdere betrokke­nen op de hoogte zijn gesteld van het exacte schikkings­be­drag, maar dat tegen de Tweede Kamer krampach­tig is vastgehou­den dat hier onvoldoen­de exacte kennis van was

Madeleine van Toorenburg, CDA

CDA
,,Het beeld dringt zich op dat meerdere betrokkenen op de hoogte zijn gesteld van het exacte schikkingsbedrag, maar dat tegen de Tweede Kamer krampachtig is vastgehouden aan de eerder gekozen lijn dat hier onvoldoende exacte kennis van was", aldus Madeleine van Toorenburg, Tweede Kamerlid voor het CDA.

,,Er dringt zich ook een beeld op dat de huidige bewindspersonen van veiligheid en justitie bij de informatievoorziening aan de Tweede Kamer ook met hun vingers tussen de deur zaten ten aanzien van informatievoorziening naar buiten toe. Inmiddels heeft de huidige minister van Veiligheid en Justitie bekend gemaakt zelf suggesties te hebben gedaan voor het persbericht. Het is bovendien onbegrijpelijk dat de minister-president de gedetailleerde aantekeningen van directeur-generaal Roes heeft geduid als persoonlijke aantekeningen.''

Quote

Het rapport is schokkend helder en laat duidelijk zien dat de deal die met Cees H. is gesloten niet deugt

Gert-Jan Segers, ChristenUnie

ChristenUnie
Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie: ,,Ik ben blij met het grondige werk van de commissie-Oosting. Het rapport is schokkend helder en laat duidelijk zien dat de deal die met Cees H. is gesloten niet deugt."

,,Het is verontrustend om te zien dat bewindspersonen de Kamer niet actiever, vollediger en juister hebben geïnformeerd. Dit raakt de vertrouwensrelatie tussen kabinet en Kamer. De hoorzitting en het debat moeten definitieve duidelijkheid scheppen over de vraag hoe en waarom dit heeft kunnen gebeuren.''