Volledig scherm
© ANP

Tekort van 6 miljard euro dreigt bij gemeenten

Door bezuinigingen en een flink groter takenpakket dreigt bij gemeenten in 2017 een tekort van liefst 6 miljard euro. Broodnodig onderhoud aan wegen en riolen komt daardoor in het geding, net als investeringen in schoolgebouwen, cultuur en sportaccomodaties. Dat vreest het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (COELO) in een  rapport over de gemeentelijke financiën dat dinsdag verschijnt.

Gemeenten moeten vanaf volgend jaar de jeugdzorg en zorg voor langdurig zieken en ouderen overnemen van het Rijk. Ze krijgen daar echter 2,9 miljard euro minder voor. Lokale overheden moeten verder een half miljard aan de nieuwe kabinetsbezuinigingen bijdragen. De groei van het aantal ouderen en andere demografische ontwikkelingen betekenen nóg eens 2,7 miljard aan extra uitgaven.

Bij elkaar betekent dat een gat  van 6,1 miljard euro in 2017, becijfert het COELO. Een tekort dat gemeenten niet kunnen dichten door hun belastingen te verhogen. 'In tegenstelling tot wat veel mensen denken ontvangen steden en dorpen slechts een klein deel van hun inkomsten uit gemeentelijke belastingen,' zegt hoogleraar Maarten Allers van het COELO. 'De Ozb zou dan minstens verdubbeld moeten worden.'

Snijden
Om hun huishoudboekje sluitend te maken moeten lagere overheden daardoor fors bezuinigen. Probleem is dat burgers het snijden in sociale voorzieningen, jeugd- en thuiszorg massaal afwijzen, stelt het COELO dat daarvoor 2300 huishoudens peilde.

Het COELO adviseert het kabinet nog eens goed na te denken over de  maatregelen. Zeker nu gemeenten 45 procent van alle overheidsinvesterigen voor hun rekening nemen.Een opstand van gemeenten verwacht Allers niet. 'Gemeenten zijn zeer gezagsgetrouw. Ze gaan het proberen met minder geld te doen.'