Toezicht zwembaden vaak onder de maat

In veel zwembaden laat het toezicht op de badgasten te wensen over. Het personeel heeft soms niet het vereiste EHBO-diploma of kan zelfs niet reddingszwemmen. Vaak is er te weinig toezicht, zo blijkt uit rapporten van de provincies.