Volledig scherm
© Thinkstock/Beeldbewerking AD

'Tovenaars van sektarische club Avatar infiltreren op democratische scholen'

De sektarische groepering Avatar infiltreert in het onderwijs. Zes zogeheten democratische scholen voor basis- en voortgezet onderwijs blijken opgericht, of bestuurd, door Avatar-wizards en -masters.

Op de scholen wordt het gedachtegoed van Avatar gebruikt. Dat melden NRC en het tv-programma De Monitor. Het meldpunt Sektesignaal wil onderzoek door de Onderwijsinspectie. De scholen ontkennen dat technieken en gedachtegoed van Avatar in de lessen worden gebruikt.

Avatar vertoont gelijkenis met de Scientology Kerk, die wordt bekritiseerd vanwege de mentale manipulatie van volgelingen. Democratische scholen hebben vaak leerlingen die zijn vastgelopen in het reguliere onderwijs. Het zijn particuliere scholen, waar het onderwijs door de ouders wordt betaald.

Vrijheid creëren

Quote

Onze ervaring is dat de hersenspoe­ling van Avatar daar zeer aanwezig is

Moeder van een leerling

De Ruimte in Soest, een van de oudste en grootste democratische scholen, blijkt zes zogenaamde Avatars in de leiding te hebben. ,,Op onze democratische scholen in Nederland, waar kinderen vrij zijn om te leren wat ze willen, gebruiken wij Avatar-instrumenten om echte vrijheid te creëren. Meer en meer kinderen van onze scholen, ouders en docenten zijn Avatar'', schrijft staflid Heleen Groot op een website van Avatar. Hoewel op de website van de scholen niet wordt gesproken over Avatar werden ouders van leerlingen via een brief geworven om Avatar-trainingen te volgen.

Avatar-cursussen

,,Onze ervaring is dat de hersenspoeling van Avatar daar zeer aanwezig is'', zegt een betrokken moeder, die haar kinderen van De Ruimte af haalde. Ook op andere democratische scholen blijkt het te spelen. Een andere moeder, die haar kind ook van school haalde, vertelt: ,,Ik kwam erachter dat er op de school werd gelobbyd om mee te doen met Avatar-cursussen''.

De tovenaars van Avatar richtten de afgelopen jaren nog vijf andere democratische scholen op, of hebben er de leiding, schrijft NRC. DOE040 in Veldhoven en de democratische school Utrecht zouden zijn geïnitieerd door een Avatar-wizard. De laatste zou ook actief zijn op reguliere scholen. Ook in Culemborg, Landsmeer en Amstelveen zijn scholen die onder leiding staan van Avatars.

De Onderwijsinspectie heeft nog geen meldingen ontvangen op basis waarvan ze onderzoek gaat doen naar de manier van verspreiden van het gedachtegoed van Avatar. Pas zodra die binnenkomen, worden ze bekeken op mogelijke gevaren voor kwaliteit van onderwijs, goed burgerschap (respect voor andersdenkenden) en veiligheid. Een school mag vanuit een overtuiging onderwijzen, maar moet die drie elementen wel garanderen.

Gedachtegoed Avatar

De 73-jarige Amerikaan Harry Palmer is de bedenker van Avatar, dat wordt verkocht als zelfontwikkelingsprogramma. De voormalig volgeling van de Scientology Kerk predikt dat de aarde is gekoloniseerd door aliens en zijn gedachtegoed is doorspekt met ideeën uit Scientology, hindoeïsme en de new age-beweging.

Avatar zou geïnteresseerden in theorie willen leren te leven vanuit vrije wil, waardoor iemand beter kan bepalen hoe het bestaan uitpakt. Men laat zich niet meer een bepaalde kant op sturen door overtuigingen en verwachtingen die al aanwezig zijn, maar gaat ervaren wat iemand zelf eigenlijk wil. Naar eigen zeggen is de beweging een van de snelst groeiende ter wereld. Nederland telt ongeveer 1.600 Avatar-trainers.

De Ruimte: Het staat iedereen vrij een cursus te volgen

De schoolleiding van Democratische School De Ruimte in Soest is onaangenaam verrast door het verband dat wordt gelegd tussen Avatar en de school. ,,Avatar is helemaal geen thema op de school en de drie jaar dat ik nu bestuursvoorzitter ben, is het nog nooit in een vergadering ter sprake geweest. Het speelt niet’’, zegt bestuursvoorzitter Iemke Roos. ,,En er is nooit iemand geronseld om een cursus te volgen.’’

Eén bestuurslid en zes van de 40 vaste medewerkers hebben ‘wel eens’ een Avatarcursus gevolgd. ,,Dat is hun goed recht’’, zegt Roos. ,,Avatar is geen verboden organisatie en als iemand zo’n cursus wil doen om zichzelf te verbeteren, staat hen dat helemaal vrij. Daar bemoeien wij ons niet mee. Als er iemand een Bijbelcursus wil volgen, is dat ook helemaal prima. Ik heb persoonlijk geen Avatarcursus gevolgd.’’

Het wordt in zijn ogen pas een probleem als de cursisten een poging doen om het gedachtegoed dat ze hebben opgedaan actief proberen te implementeren op school. ,,Stel dat er een staflid is met een reformatorische achtergrond en die wil de Bijbel als leidraad van het beleid in het beleidsplan invoeren en in de dagelijkse gang van zaken op school, dan gaan wij als bestuur een stevig gesprek aan. Zo ook met Avatarcursisten. Maar het punt is: dat is helemaal niet aan de hand hier.’’

Het citaat van staflid Heleen Groot dat is opgedoken in een persbericht van het tv-programma De Monitor over de kwestie, waarin zij beweert dat Avatarinstrumenten worden gebruikt op democratische scholen en dat meer en meer ouders, docenten en kinderen Avatar zijn, is bekend bij het bestuur. ,,We moesten wel lang zoeken op internet naar dat citaat’’, zegt Roos. ,,Het bleek uit 2007 te zijn en het stond op een Engelstalige website en is klakkeloos door allerlei media overgenomen. Zij heeft zich daar inmiddels van gedistantieerd en doet pogingen om dat citaat overal te verwijderen.’’

De school betreurt het dat alle publiciteit over De Ruimte nu over de vermeende invloed van Avatar gaat. ,,Dat vind ik jammer. We hebben een school met positieve, blije leerlingen die het leuk vinden om met elkaar te leren.’’