Volledig scherm
Drukte in het centrum van Rotterdam tijdens Black Friday. © Frank de Roo

Twintig miljoen inwoners in 2060: met name migratie is oorzaak van toenemende bevolkingsgroei

Het aantal inwoners in Nederland gaat veel harder groeien dan tot nu toe gedacht. In 2060 telt ons land naar verwachting 19,6 miljoen inwoners, bijna een miljoen meer dan waarvan vorig jaar nog werd uitgegaan.

De flinke stijging wordt vooral veroorzaakt omdat het CBS de verwachte migratie flink heeft bijgesteld. Vorig jaar kwamen er in de berekeningen per jaar gemiddeld 43.000 mensen meer dan er vertrokken uit ons land tot 2030. Nu gaat het CBS uit voor diezelfde periode uit van 82.000, bijna een verdubbeling dus.

Volgens onderzoekster Tanja Traag kenden migratiecijfers in het verleden een grillig patroon, maar de laatste jaren is er sprake van structureel hogere cijfers. ,,Daarom hebben we dat in onze prognoses nu voor het eerst aangepast.’’

In 2060 heeft 39 procent van de inwoners een migratie-achtergrond, voorspelt het CBS. Nu is dat 24 procent. Onderzoekster Traag verwacht dat er de komende jaren vooral veel meer buitenlandse werknemers en studenten naar Nederland willen komen. Ook is een groot gedeelte gezinshereniging. Het aantal vluchtelingen blijft met 5 procent laag, zo is de verwachting. De meeste mensen die zich in Nederland willen vestigen zullen uit Azië, Zuid-Amerika en Oost-Europa komen. De groei uit Afrika en Midden-Oosten blijft stabiel.

Vergrijzing

Volledig scherm
Prognose bevolkingsomvang © AD

Niet alleen het aantal migranten blijft toenemen, ook worden er tot 2030 meer Nederlanders geboren dan er doodgaan. Gemiddeld ligt dat aantal op 23.000. Na dat jaar blijven er mensen bijkomen in Nederland, maar minder snel.

Door de gestegen levensverwachting en vergrijzing stijgt het aantal 80-plussers van 800.000 nu naar 1,2 miljoen in 2030. In 2053 zullen dat er 2,1 miljoen zijn. Pas daarna daalt het aantal hoogbejaarden. Ook het aantal mensen tussen de 65 en 80 jaar blijft stijgen tot 3,3 miljoen. In 2040 valt 26 procent van de bevolking in die groep. Nu is dat nog 19 procent. Tegelijkertijd blijft het aantal mensen jonger dan 65 blijft al die jaren vrijwel onveranderd; rond de 14 miljoen.

Het CBS maakt een voorbehoud over de prognoses. Zo kan het aantal migranten van jaar tot jaar sterk verschillen. Ook is niet zeker of stijging van de levensduur in de toekomst in hetzelfde tempo zal doorzetten. En of Nederlanders de voorkeur blijven geven aan twee kinderen, zoals nu het geval is.