Volledig scherm
© Thinkstock

Vaders buitengesloten bij zorg voor kind

Vaders worden buitengesloten bij de zorg van hun kinderen. Vaak onbewust richten basisschoolleraren, pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en artsen in de jeugdgezondheidszorg zich tijdens gesprekken of hulpvragen op de moeders. Dat kan beter vinden het ministerie van OCW en experts.

Quote

Vaders hebben soms het idee dat ze voor spek en bonen bij een gesprek zitten. Dat vergroot niet bepaald hun betrokken­heid bij de opvoeding

Louis Tavecchio, emeritus hoogleraar Pedagogiek

Hoewel vaders meer voor de kinderen zorgen dan jaren geleden, zit het traditionele denken over de moeders als opvoeders ingebakken. Dat moet veranderen, vinden deskundigen. 

Onderzoeks- en adviesbureau Sardes heeft een handleiding gemaakt met tips voor bijvoorbeeld leraren, pedagogisch medewerkers en werknemers van consultatiebureaus om vaders meer te betrekken. ,,De moeders blijven het aanspreekpunt voor die professionals, terwijl het goed is voor de ontwikkeling van een kind als beide ouders betrokken zijn,'' verklaart adviseur Karin Hoogeveen. 

Als ouders samen naar een 10-minutengesprek komen, spreken leraren soms tóch alleen de moeder aan, waardoor de vader zich niet gezien voelt. Leraren kunnen zich bewuster ook tot de vaders richten.

Luizenmoeders

Bij de zoektocht naar ouders die bij activiteiten willen helpen, vragen scholen geregeld naar moeders (luizenmoeder/voorleesmoeder), terwijl ze ook een algemenere oproep om hulpouders kunnen doen. Pedagogisch medewerkers kunnen zelf actiever een gesprek met vaders aanknopen als ze de kinderen halen en nooit vragen stellen. 

,,Vaders hebben soms het idee dat ze voor spek en bonen bij een gesprek zitten. Dat vergroot niet bepaald hun betrokkenheid bij de opvoeding,'' constateert Louis Tavecchio, emeritus hoogleraar Pedagogiek.  

Het ministerie van OCW wil juist dat vrouwen meer gaan werken en de zorgtaak verder naar de vaders schuift. ,,Het is vaak zo dat deze instellingen eerst de moeder vragen of bellen en dan pas kijken naar de vader. Dat is geen goed voorbeeld voor de kinderen,'' reageert een woordvoerder. 

Huisbezoeken

In de jeugdgezondheidszorg is er al wel een beweging waarin artsen en verpleegkundigen beide ouders proberen te betrekken. Consultatiebureaus buigen zich bijvoorbeeld over de vraag of ze spreekuren eerder kunnen beginnen, later kunnen laten eindigen en zelfs in weekenden kunnen plannen, zodat werkende ouders meer kans hebben bij consulten te zijn.

Ook overwegen ze meer huisbezoeken te doen en zoeken ze naar online manieren om opvoedvragen te kunnen stellen. ,,We beseffen dat we meer moeten aansluiten bij de wensen van hedendaagse ouders'', verklaart Igor Ivakic, directeur van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). ,,Het overgrote deel van de kinderen komt met moeder en soms ook grootmoeder, terwijl wij liefst beide ouders zien.''