Veel blusdekens zijn levensgevaarlijk

De meeste blusdekens die in ons land worden verkocht, werken helemaal niet. Een flink deel ervan vat zelfs vlam als ze in aanraking komt met vuur, blijkt uit onderzoek van de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De brandweer adviseert eigenaren geen blusdekens meer te gebruiken.

Ruim 35 procent van de particulieren heeft een blusdeken in huis, meestal in de keuken. Maar het gebruik ervan is 'Russische roulette', constateert de brandweer.

Acht van de twaalf dekens werken niet
Van de twaalf types die in ons land worden verkocht, werken er acht helemaal niet. Vier ervan vatten vlam zodra ze worden gebruikt, één blust het vuur niet, een ander exemplaar zorgt voor het vrijkomen van giftige rook. En bij twee dekens bleef het plastic van de verpakking eraan vastzitten. 'Als dat smelt en over de handen heen komt, zijn de gevolgen niet te overzien', zegt René Hagen, lector brandpreventie van de brandweeracademie.

'Gebruik hem alsjeblieft niet'
Hagen adviseert consumenten vooral géén blusdekens aan te schaffen. 'En voor wie er één in huis heeft: gebruik hem alsjeblieft niet.' Hagen vindt de resultaten van het onderzoek, dat werd uitgevoerd door de NVWA en de brandweer Rotterdam Rijnmond, onthutsend. 'Het is onverantwoord dat fabrikanten zulke producten op de markt brengen.'

Frituren en oliebollen bakken
Ook de NVWA is geschokt door de uitkomsten. 'We staan de komende weken weer met z'n allen in de keuken om te frituren of oliebollen te bakken. Het is belangrijk dat consumenten zich realiseren dat blusdekens gevaarlijk kunnen zijn', zegt Esther Filon.

'Nog erger dan we dachten'
De Brandwonden Stichting is ernstig geschrokken van de uitkomsten. In september trok de stichting al aan de bel vanwege één doek die vlam vatte, nadat deze over een brandende pan werd gelegd. De stichting adviseerde daarna alleen nog blusdekens te gebruiken met het normnummer EN 1869. Maar die blijken nu óók lang niet altijd te werken. 'Het is nog erger dan we dachten', zegt Rob Baardse. 'We adviseren nu maar om helemaal geen blusdeken te gebruiken.'

De NVWA gaat er de komende tijd streng op toezien dat geen ondeugdelijke blusdekens meer op de markt komen.