Volledig scherm
Leerlingen zwoegen op hun eindexamen. © ANP

VO-raad: Examens middelbare school voldoen niet

De examens op middelbare scholen moeten gemoderniseerd worden. De huidige wijze van toetsen is teveel gericht op kennis en te weinig op andere vaardigheden, zoals samenwerken en kritisch denken. Dat zegt VO-raad.  

De raad heeft concrete voorstellen om het examen te vernieuwen. Leerlingen moeten op meerdere momenten van het jaar vakken kunnen afronden, zodat ze meer tijd krijgen voor verdieping. Ook zou de verplichte lesstof bij examens verminderd kunnen worden, zodat scholen meer vrijheid krijgen om vakken inhoudelijk zelf in te vullen.

Het huidige centraal examen stamt uit 1968. Scholen voelen de druk om zoveel mogelijk leerlingen met een diploma op zak uit te zwaaien en worden daar ook op afgerekend. ,,In de volksmond wordt dan gezegd: we leren de leerlingen door de hoepel van het examen springen’’, verwoordt Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad.

Veranderingen

Quote

Vervolgstu­dies willen ook meer weten over de vaardighe­den van studenten zoals samenwer­ken of kritisch denken

Tegelijkertijd verandert er de laatste jaren wel veel in het onderwijs: leerlingen volgen steeds meer hun eigen lesprogramma, werken meer met digitale lesmiddelen. Ook zijn vaardigheden én persoonlijke en sociale ontwikkeling belangrijker geworden. Maar deze vernieuwingen komen niet terug in het huidige examens.

De consequentie is dat diploma’s van leerlingen steeds minder waard zijn, aldus Rosenmöller. Mbo-, hbo- en universitaire opleidingen stellen aanvullende eisen aan de toelating van nieuwe studenten. Leerlingen moeten bijvoorbeeld een schriftelijke motivatie sturen, of krijgen een toelatingsgesprek waarin ook de persoonlijke ontwikkeling aan de orde komt.

,,We toetsen nu alleen kennis’’, zegt Rosenmöller. ,,Dat is heel belangrijk, maar vervolgstudies willen ook meer weten over de vaardigheden van studenten zoals samenwerken of kritisch denken. Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk afleveren, dus daar moeten we iets aan doen.’’ 

Spreiden

De VO-raad denkt dat de examens al snel kunnen verbeteren door niet alle eindexamens in mei af te nemen maar ze over het jaar te spreiden. Voordeel is dat leerlingen op hun eigen moment de toetsen afsluiten.

Ook zouden leerlingen die voor hun eindexamen zijn gezakt, alleen de vakken moeten overdoen waar ze een onvoldoende voor scoorden. ,,Een heel jaar overdoen is demotiverend en duur’’, aldus Rosenmöller. 

Volledig scherm
Examens op een middelbare school. Foto ter illustratie. © ANP