Voorlopig geen gaswinning meer in Loppersum

De Raad van State heeft vandaag een voorlopige uitspraak gedaan over gaswinning uit het Groningenveld en heeft beslist dat er in en rond het Groningse Loppersum voorlopig geen gas meer mag worden gewonnen.

De gaswinning in Loppersum mag vooralsnog alleen worden hervat als gaswinning op andere locaties niet meer mogelijk is en de leveringszekerheid in gevaar komt. Dan mogen uit bepaalde clusters kleine hoeveelheden gas worden gewonnen in Loppersum. 

Het gaat om de clusters 't Zandt, Overschild, De Paauwen, Ten Post en Leermens waarvan vaststaat dat dit de meest risicovolle gebieden zijn voor aardbevingen. Uit deze clusters mogen tijdelijk kleine hoeveelheden gas worden gewonnen alleen maar met het doel de clusters open te houden. Op momenten van zeer hoge vraag naar gas, tijdens een zeer koude periode of bij problemen in andere clusters, blijven deze dan beschikbaar voor de gasproductie. 

Geen volledige stopzetting
De streek rond Loppersum is zwaar getroffen door aardbevingen. De Stichting Vrienden van Groningen Centraal en enkele fracties van Provinciale Staten van Groningen hadden gevraagd om de gaswinning in de provincie Groningen helemaal stop te zetten. Maar zover gaat de Raad niet. De voorzieningenrechter zag geen aanleiding om gaswinning uit het Groningenveld op dit moment geheel stop te zetten.

De gaswinning in Groningen is niet meteen helemaal stopgezet mede omdat dan niet aan de gasvraag in Nederland en omliggende landen kan worden voldaan. De voorlopige stopzetting heeft dan ook betrekking op de ,,meest risicovolle gebieden'' voor aardbevingen.

Politiek
Henk Kamp, minister Economische Zaken, reageerde kort op dit voorlopige besluit: ,,Ik zal deze uitspraak bestuderen en spoedig met een reactie komen.''

Volgens SP-lid Eric Smaling uit de Tweede Kamer is deze uitspraak baanbrekend. ,,Dat moet voor de Groningers weldadig aanvoelen. Mooi dat ons rechtssysteem het mogelijk maakt zo'n uitspraak te vragen.'' 

Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid GroenLinks, heeft naar aanleiding van het besluit een kamerdebat met minister Kamp aangevraagd om te horen hoe snel de gaskraan dichtgaat en wat verdere consequenties voor de gaswinning zijn. Ook de ChristenUnie wil snel een debat.

Definitieve uitspraak
De Afdeling bestuursrechtspraak erkent het belang om zo snel mogelijk een definitief oordeel te geven over de rechtmatigheid van het besluit van minister Kamp en hebben daarom deze spoedprocedure ingelast, maar voor een grondige beoordeling van alle bezwaren is nader onderzoek nodig. Dat kan niet in deze spoedprocedure waarin snel een voorlopige uitspraak moet worden gedaan. De voorzieningenrechter heeft daarom een voorlopig oordeel gegeven waarbij hij alle betrokken belangen heeft afgewogen.

Los van deze zogeheten spoedprocedure zijn circa veertig beroepschriften ingediend. Die komen onder meer van Groningse gemeenten, de veiligheidsregio Groningen en particulieren. De afdeling bestuursrechtspraak behandelt deze in de eerste helft van september 2015 in een rechtszitting. Daarna volgt de definitieve uitspraak in deze zaak.