Volledig scherm
De drie stiefdochters van Arend Broekhuis stellen dat hij niet wilsbekwaam was toen hij zijn testament liet veranderen © Privéfoto

Weduwe van 'demente' multimiljonair in hoger beroep

Het Leger des Heils en de Zonnebloem kunnen de miljoenen uit de erfenis van Arend Broekhuis beter nog even op de bank houden. Zijn 'onterfde' weduwe gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter dat het testament rechtsgeldig is.

Broekhuis overleed in 2013 op 82-jarige leeftijd. Zijn kapitaal van 26 miljoen euro liet hij na aan de twee goede doelen. Zijn stomverbaasde echtgenote kreeg (na 55 jaar samenzijn) slechts het vruchtgebruik van hun woning en een toelage om van te leven. De vrouw en haar drie dochters stellen dat Broekhuis leed aan beginnende dementie en daardoor niet wist wat hij deed.

Een poging om het testament nietig te laten verklaren, strandde echter deze week. Volgens de rechter wist Broekhuis wel degelijk wat de gevolgen waren toen hij na contact met het Leger des Heils kort voor zijn dood zijn testament wijzigde. De notaris twijfelde toen Broekhuis in 2012 met zijn wijzigingsverzoek bij hem kwam en wilde dat een psychiater een verklaring van wilsbekwaamheid zou maken.

Na een gesprek van een uur concludeerde de Hilversumse psychiater Abraham Querido dat er niets mis was met de man. De weduwe klaagde bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg over Querido. Querido heeft onvoldoende onderzocht hoe het met Broekhuis ging, stelt het Tuchtcollege. De psychiater kreeg een officiële waarschuwing van het Tuchtcollege aan zijn broek.

Quote

Het onderzoek van Querido is onvoldoen­de om te kunnen zeggen dat Broekhuis wilsbe­kwaam was

Advocaat Bonnier

Vastbesloten recht te halen

De rechtbank, onbekend met de uitspraak van het Tuchtcollege, hechtte echter veel belang aan het onderzoek van Querido. Volgens advocaat Bonnier zal daar in hoger beroep weinig van overblijven. ,,Het onderzoek van Querido is onvoldoende om te kunnen zeggen dat Broekhuis wilsbekwaam was.’’

De weduwe, inmiddels 91 jaar, en haar drie dochters laten het er niet bij zitten. Bonnier zegt dat de familie vastbesloten is om hun recht te halen. ,,Het zijn geen geldwolven. Het ging om het huis dat meneer en mevrouw samen hebben gebouwd en ingericht. Ze hebben gezegd: geeft het huis en wat geld voor onderhoud en de successierechten en houd al die miljoenen. Maar het Leger des Heils wilde er niet eens over praten.’’

'Wel degelijk dement'

Neuroloog professor Scheltens, tevens directeur van het Alzheimercentrum, concludeerde bij de rechtbank dat uit de informatie van het medisch dossier blijkt dat Broekhuis wel degelijk dement was. ,,En derhalve niet besefte wat hij deed en welke schade hij hiermee zijn gezin toebracht, met andere woorden niet wilsbekwaam was om ten volle de gevolgen van zijn handeling te overzien.’’ Volgens de rechtbank is Scheltens 'blindgevaren' op wat de weduwe en haar dochters hebben verklaard.

Bonnier denkt dat in hoger beroep de woorden van Scheltens zwaarder zullen wegen nu de diagnose van Querido volgens het Tuchtcollege onvoldoende was. ,,Professor Scheltens is dé autoriteit op dit terrein.’’