Volledig scherm
Foto ter illustratie. © ANP XTRA

Weegschalen van twintigers geven steeds vaker te veel aan: nu 32,5 procent te dik

Vooral twintigers hadden in 2018 vaker last was overgewicht en obesitas, vergeleken met het jaar ervoor. Dat blijkt uit de Leefstijlmonitor 2018 van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut.

In 2017 kampte nog 27,9 procent van de twintigers met overgewicht, maar afgelopen jaar is dat gestegen naar 32,5 procent, dat toont de jaarlijkse Gezondheidsenquête aan. Van overgewicht is sprake bij een BMI boven de 25. De BMI is een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. Bij iemand van bijvoorbeeld 1 meter 70, betekent dit dat die meer dan 72,25 kilo weegt. 

Obesitas

Volledig scherm
Een vrouw meet haar middel, foto ter illustratie. © ANP XTRA

Ook het aantal mensen van tussen de 20 en 30 jaar dat last heeft van obesitas (een BMI boven de de 30) is in die periode gestegen van 7,1 naar 7,9 procent. Iemand van 1 meter 70 heeft een BMI boven de dertig als die meer dan 86,7 kilo weegt. 

Volgens hoogleraar Jaap Seidell is het wel belangrijk om naast de BMI ook naar de buikomvang te kijken. Zo kan een ‘dunne’ volwassene met een volkomen normale BMI toch te veel vet hebben en daarmee een verhoogde kans op diabetes, hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden.

Het aantal rokers, overmatige en zware drinkers, en mensen met overgewicht en obesitas ligt in 2018 nog ver boven de in het Nationaal Preventieakkoord voor 2040 gestelde doelen. Met dit akkoord wil de Rijksoverheid, samen met meer dan 70 organisaties in Nederland het roken, overmatig en zwaar drinken onder volwassenen terugdringen naar 5 procent in 2040, en het percentage met overgewicht naar 38 procent.

Volwassenen

Volwassenen rookten het afgelopen jaar wel minder. Ook waren er minder stevige drinkers. In 2018 gaf 22,4 procent van de volwassenen aan wel eens te roken. Daarnaast had 50,2 procent overgewicht. Het percentage mensen dat te zwaar is, is niet veranderd ten opzichte van 2014, het aandeel rokers en overmatige drinkers is wel gedaald.

Minder zware drinkers

In 2018 was 9 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder een zware drinker en 8,2 procent een overmatige drinker. Het aandeel overmatige drinkers is gedaald van 9,9 procent in 2014 naar 8,2 procent in 2018. Het aandeel zware drinkers bleef in deze periode nagenoeg gelijk.

Afspraken preventieakkoord over overgewicht:

Huidige situatie: 48,7 procent volwassenen met overgewicht, 13,5 procent van de jongeren heeft overgewicht

Volledig scherm
Twintigers zijn steeds vaker te zwa. © ANP XTRA

Ambitie voor 2040: minder dan 38 procent volwassenen met overgewicht, minder dan 9,1 procent van de jongeren heeft overgewicht

Meer watertappunten op publieke plekken en in scholen. Frisdrankproducenten stoppen met verkoop suikerhoudende frisdranken op middelbare scholen. Campagnes die bijdragen aan normverandering en bewustwording van problematisch drinkgedrag en hoger kennisniveau over schadelijkheid van gebruik van alcohol.

Het gebruik van licensed media characters (zoals Dora the Explorer, red) gericht op kinderen onder de 13 jaar op productverpakkingen en uitstallingen wordt ingeperkt op basis van voedingskundige criteria. Supermarkten zullen daarnaast het gebruik van branded characters (zoals de M&M-mannetjes, red.) op verpakkingen van kinderproducten inperken op basis van de criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Gezond aanbod in bedrijfsrestaurants bij de rijksoverheid (2021), in de catering (2022) en in ziekenhuizen (2030).

In 2020 is 50 procent van alle schoolkantines gezond. In 2020 ondersteuning om lokaal gezonde schoolpleinen te realiseren in minimaal 200 gemeenten en scholen.

Sport- en beweegaanbieders zetten zich in en worden lokaal ondersteund om hun aanbod passender te maken voor mensen die inactief zijn.

In het Akkoord Verbetering Productsamenstelling zullen aanvullende afspraken worden gemaakt om branchebreed 5 procent extra suiker uit suikerhoudende zuivelproducten te halen, bovenop bestaande afspraken, en wordt de huidige afspraak van 15 procent minder verkochte calorieën voor A-merk frisdranken, verscherpt naar 25 procent in 2020 en 30 procent in 2025.

In 2020 is in 35 gemeenten een sluitende keten voor kinderen met obesitas. In 2030 is er voor elk kind, gezin en elke volwassene waarbij gewichtsproblematiek wordt gesignaleerd een passend aanbod om tot gezonde gedragsverandering te komen.

Per 1 januari 2019 wordt het uitvoeren van de gecombineerde leefstijl interventie voor volwassenen met overgewicht en een verhoogd gezondheidsrisico of obesitas vergoed vanuit het basispakket.

In 2020 zijn de helft van alle gemeenten actief bezig om jongeren op gezond gewicht te houden en wordt voor 2 miljoen kinderen de leefomgeving gezonder.