Volledig scherm
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Veiligheid en Justitie. © ANP

Wéér meer externe adviseurs bij de overheid. 'Schokkend'

De overheid betaalt zich scheel aan de inhuur van extern personeel. Hoewel het kabinet al jaren roept dat het minder externen wil inhuren, gaven ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen er vorig jaar honderden miljoenen euro’s méér aan uit.

Uit onderzoek door deze krant onder 148 bestuursorganen blijkt dat de uitgaven aan externe inhuur in twee jaar tijd met 19 procent zijn gestegen, tot 2,4 miljard euro in 2016. Steeds meer ministeries overschrijden de rijksnorm die bepaalt dat niet meer dan 10 procent van de personeelskosten naar externe inhuur mag gaan.

Met 272 miljoen euro spant het ministerie van Financiën de kroon. Dat ministerie huurde fors in om orde op zaken te stellen bij de Belastingdienst. Ook de ministeries van Infrastructuur en Milieu (252 miljoen euro) en Veiligheid en Justitie (237 miljoen euro) waren in 2016 aanzienlijk meer kwijt aan externen. Vooral ict’ers zijn gewild.

'Zorgwekkend'

,,Teleurstellend en zorgwekkend”, zegt Zakaria Boufangacha, CAO-coördinator bij het FNV. ,,Bij de overheid zou juist sprake moeten zijn van een afname van flexibel werk. Externe krachten ervaren ongelijkheid op de werkvloer. Zij hebben vaak minder perspectief en een slechtere rechtspositie. De overheid zou het goede voorbeeld moeten geven.”

Demissionair vicepremier Lodewijk Asscher maakte zich de afgelopen jaren juist hard voor meer vaste contracten bij de overheid. ,,Door pieken in de werklast op te vangen met externe inhuur, wordt voorkomen dat aanvullend personeel permanent moet worden aangetrokken”, reageert een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken nu.

Norm

Quote

Schokkend. Externe consul­tants, adviseurs en managers zijn heel duur. En als zij vertrekken, verdwijnt kennis en expertise

SP-Kamerlid Ronald van Raak

,,Schokkend”, zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak. ,,Externe consultants, adviseurs en managers zijn heel duur. En als zij vertrekken, verdwijnt kennis en expertise.” Hij pleit ervoor de norm van 10 procent – die nu alleen geldt voor ministeries – uit te breiden naar provincies, gemeenten en waterschappen. De VVD is ook bezorgd. ,,Van externen maak je alleen gebruik als het écht nodig is”, vindt VVD-Kamerlid Jan Middendorp.

De gemeente Rotterdam verdubbelde haar uitgaven aan externen in twee jaar tijd naar 86 miljoen euro in 2016. Net als veel andere gemeenten stelt Rotterdam dat de externen nodig zijn om extra taken vanuit het Rijk uit te voeren. Amsterdam spendeerde vorig jaar een recordbedrag van 224 miljoen euro aan personeel van buiten.