Volledig scherm
© Jacques Zorgman

Werkgevers halen baanambitie voor arbeidsgehandicapten

Het bedrijfsleven en de overheid hebben vorig jaar meer volwaardige banen gerealiseerd voor arbeidsgehandicapten dan afgesproken. Nu daarmee de streefcijfers zijn gehaald, ziet staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) voorlopig geen reden om een wettelijk quotum, als stok achter de deur, in stelling te brengen.

Volledig scherm
Jette Klijnsma. © anp
Quote

Een aantal overheden loopt echt achter. Het moet een stapje enthousias­ter

Jetta Klijnsma

Aan het einde van vorig jaar zijn er volgens het UWV 21.057 'echte' banen bijgekomen voor mensen die tot dusver aangewezen waren op een Wajong-uitkering of die bij het sociaal werkbedrijf actief waren. Zij zijn nu in staat om zelf een minimumloon te verdienen bij een bedrijf in de marktsector of bij een overheidsorganisatie.

Het aantal banen valt fors hoger uit dan kabinet, werkgeversorganisaties en vakbonden eerder overeenkwamen in het Sociaal Akkoord. Daarin werd in het eerste jaar gestreefd naar 9000 banen erbij, waarvan het bedrijfsleven er 6.000 zou leveren en de overheid 3.000.

Uiteindelijk moeten er de komende jaren 125.000 volwaardige werkplekken gecreëerd worden. Bedrijven nemen er daarvan 100.000 voor hun rekening, de overheid heeft zich vastgelegd op 25.000 banen erbij.

Bijgekomen
Vooral bedrijven hebben de verwachtingen meer dan waard gemaakt. Met 15.604 banen erbij ten opzichte van peiljaar 2013 hebben zij zelfs het streefcijfer voor dit jaar (14.000) al gehaald. Bij de overheid gaat het moeizamer - vooral bij politie en defensie vlot het nog niet - al bleken er ook daar 5.453 dienstverbanden van gemiddeld 25,5 uur per week te zijn bijgekomen.

Volgens Klijnsma gaat het in veel gevallen om catering-, beveiligings of inpakwerk. ,,Werkgevers houden zich aan hun woord", stelt zij tevreden vast. Toch is Klijnsma nog niet helemaal tevreden.

Overheden nemen bijvoorbeeld bovengemiddeld veel mensen aan op basis van een flexibel uitzend- of detacheringscontract. En dat terwijl minister Lodewijk Asscher, eveneens verantwoordelijk voor Sociale Zaken, een beleid uitdraagt waarbij mensen in de laagste loonschalen in vaste dienst worden genomen. Klijnsma: ,,Een aantal overheden loopt echt achter. Het moet een stapje enthousiaster."

Tellen
De staatssecretaris erkent dat de extra banen er niet per se voor zorgen dat er daadwerkelijk meer mensen van de bank af worden geholpen. De banen van mensen die eerder via het sociaal werkbedrijf werkten en nu bij een bedrijf in dienst zijn genomen tellen namelijk mee als nieuwe werkplek.

Volgens Klijnsma is het doel van haar Participatiewet altijd geweest om meer mensen volwaardig mee te laten werken op een normale werkvloer. En dus niet dat er 125.000 nieuwe banen bij zouden komen. Volgens Klijnsma komt die - wijdverbreide - gedachte voort uit 'ruis op de lijn'.  

Vakbonden FNV en CNV zijn blij met de behaalde resultaten. ,,We vinden het een mooi resultaat", zegt vicevoorzitter van de FNV Ruud Kuin. ,,Tegelijkertijd zullen we er op toezien, dat het duurzame banen zijn want dat alleen zo bied je echt perspectief aan mensen. Wat dat betreft wordt 2017 een cruciaal jaar. Als het aantal garantiebanen dan niet wordt gehaald, kan worden teruggevallen op het invoeren van een quotumwet."