WRR: Relatie tussen overheid en burger is tamelijk droef

UpdateDe relatie tussen overheid en burgers is 'tamelijk droef'. Beleidsmakers moeten meer openstaan voor burgers die zich inzetten voor de samenleving. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in zijn advies Vertrouwen in burgers dat vandaag wordt gepresenteerd.