Volledig scherm
Een 'Polenpark' in Zeewolde. © Ruben Schipper

Zeewolde, de Polenhoofdstad van Nederland

In Zeewolde wonen relatief gezien de meeste Polen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het polderdorp telt 50 Polen per 1.000 inwoners. Nergens in ons land ligt dat aantal zo hoog. 

Uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat vandaag is gepubliceerd, blijkt dat er ruim een kwart miljoen Polen in Nederland leven. Zo'n 160.000 daarvan staan officieel ingeschreven. 

Het Oost-Europese land is in 2004 toegetreden tot de Europese Unie (EU). Sinds dat jaar is het aantal Polen in ons land geleidelijk aan gegroeid. Uit het SCP-rapport blijkt dat driekwart van de Poolse gemeenschap in Nederland werk heeft. Dat is ongeveer gelijk aan het percentage onder autochtonen.

Landbouw

De meeste Polen zijn de afgelopen jaren neergestreken in Noord-Brabant, Flevoland, Limburg en Zuid-Holland. De reden hiervoor is dat deze gebieden een omvangrijke landbouw- of industriesector kennen.

Zeewolde kent relatief gezien dus de hoogste concentratie Polen, gevolgd door Noordwijkerhout (42 Polen per 1.000 inwoners) en Helmond (34 per 1.000 inwoners). Volgens een woordvoerder van het CBS heeft het relatief hoge aantal in Zeewolde te maken met de hoeveelheid landbouwgrond in Flevoland. Daarnaast heeft Zeewolde een vrij groot 'Polenpark', waar maar liefst 600 seizoenswerkers onderdak kunnen vinden.

Qua absolute aantallen heeft Den Haag overigens de meeste inwoners van Poolse herkomst. Dat zijn er 10.838. In Zeewolde ligt dat aantal op 1.073.

Discriminatie

Uit het rapport van het SCP blijkt verder dat veel Polen moeite hebben om zich in Nederland thuis te voelen. Slechts 36 procent van de Polen die na 2003 naar Nederland kwamen voelt zich echt thuis hier, de helft soms en ongeveer een op de tien nooit. Daarnaast gaven zij aan zich soms gediscrimineerd te voelen. Ongeveer een kwart vindt dat Polen als groep vaak met discriminatie te maken krijgen en nog eens de helft soms. Het aandeel dat soms met discriminatie in aanraking zegt te komen steeg tussen 2009 en 2015 van 38 naar 46 procent.

Hoewel ruim een kwart (26 procent) van de Poolse vrouwen hoogopgeleid is (hbo/ wo), doen zij vaak relatief laaggeschoold werk. Maar liefst 57 procent van de Poolse vrouwen in Nederland doet werk op het laagste niveau. Bij de mannen, waarvan 16 procent hoogopgeleid is, ligt dat percentage maar op 38 procent. 

Ondanks dat alles is driekwart van de recent geëmigreerde Polen wel van plan om in ieder geval de komende vijf jaar nog in Nederland te blijven. Ze geven Nederland gemiddeld een rapportcijfer van 7,1.