Volledig scherm
© ANP

Zorg: Wat doet de partij met ouderenzorg en eigen risico?

VerkiezingenVergelijk hieronder de standpunten van de verschillende partijen over het thema defensie.

Vergelijk ook de standpunten van de politieke partijen over:

- Veiligheid
- Defensie
- Geld
- Zorg
- Werk
- Immigratie
- Klimaat
- Wonen
- Onderwijs
- Verkeer

VVD:
Voor verpleeghuizen is een pot van 2 miljard euro gereserveerd. Eigen risico blijft op 385 euro en basispakket vergoedt minder dan nu.

PVDA: 
De PvdA schaft het eigen risico af. De partij investeert 300 miljoen euro extra in verpleeghuizen. Er moet een minimumnorm komen voor het aantal zorgverleners.

PVV: 
De partij wil het eigen risico afschaffen en alle bezuinigingen in de ouderenzorg terugdraaien. Daar trekt de partij 5,7 miljard voor uit. De plannen zijn niet doorgerekend op financiële effecten.

Volledig scherm
Henk Krol (50 Plus) en Emile Roemer (SP) lopen mee bij de landelijke aftrap van het Nationaal Zorgfonds. © ANP

SP: 
Het verplichte eigen risico wordt afgeschaft en er komt een verbod op vrijwillig eigen risico. Het verzekerde pakket wordt uitgebreid, er komt een Nationaal Zorgfonds en er gaat 1,9 miljard euro meer in 2021 naar verpleeghuiszorg voor een personeelsnorm. 

CDA:
Verpleeghuizen krijgen 600 miljoen euro extra voor meer personeel. De eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp (Wmo) gaat omlaag. Het eigen risico daalt van 385 naar 280 euro. 

D66: 
D66 bezuinigt per saldo op de hele zorg, maar investeert wel 300 miljoen euro in de verpleeghuiszorg.  Het eigen risico moet worden behouden.   

ChristenUnie: 
Het eigen risico gaat omlaag naar 285 euro. De ChristenUnie wil dat een verpleeghuis zoals thuis moet zijn, waarbij er geen verschil is tussen zorg in een verpleeghuis of zorg thuis. 

Volledig scherm
© ANP

GroenLinks: 
Het eigen risico wordt afgeschaft en de premie van de zorgverzekering gaat omlaag. Ouderen moeten zelf kunnen kiezen of ze thuis blijven wonen met hulp of in een zorgcentrum gaan wonen. 

SGP:
Het eigen risico wordt 100 euro lager, naar 285 euro. De SGP wil dat de overheid gemeenten, maatschappelijke organisaties en kerken stimuleert om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. 

Partij voor de Dieren:
Invoering van een Nationaal Zorgfonds en afschaffing verplichte eigen risico. Minder managers en administratieve lasten voor zorgverleners, meer handen aan het bed. Thuis- en ouderenzorg wordt bij voorkeur kleinschalig en regionaal. 

50PLUS:
50Plus schaft het eigen risico af. Verzorgingshuizen moeten zoveel mogelijk open blijven of uitgebreid worden. Zorgpersoneel moet fatsoenlijk betaald en behandeld worden. Er moet een basispakket voor de thuiszorg komen, om verschillen tussen gemeenten te stoppen. 

VNL:
Eigen risico omlaag met 50 euro, de maandelijkse zorgpremie moet omlaag.  Mensen moeten hun eigen basispakket kunnen samenstellen, verzorgend personeel krijgen een hoger salaris. 

DENK:
Het eigen risico wordt afgeschaft. Er komt een bezettingsnorm in verpleeghuizen, minimaal 2 gekwalificeerde zorgmedewerkers op 8 bewoners overdag en 's avonds. Meer aandacht voor culturele achtergrond van bewoners. 

Forum voor Democratie: 
Eigen risico omlaag naar 200 euro. Gemeenten moeten allemaal dezelfde thuiszorg aanbieden aan hun inwoners. Verzekeraars mogen hun winsten niet aan andere dingen besteden dan aan zorg.