Volledig scherm
© ANP, Pixabay, bewerking: ADR

Zorgpremie minder vaak strop voor Nederlanders

Het aantal Nederlanders dat de zorgpremie niet kan betalen, is het afgelopen jaar fors gedaald. Drie jaar geleden waren er nog grote zorgen omdat ruim 325.000 mensen hun premie niet konden opbrengen, maar dat aantal is met 75.000 verminderd.

Dat is het laagste aantal sinds in 2006 het Ziekenfonds werd afgeschaft. Dit blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Betalingsregelingen

Quote

We blijven ons inzetten om de zorgkosten onder controle te houden.

Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport.

Het dalende aantal wanbetalers is gevolg van een nieuwe aanpak om met de betalingsproblemen om te gaan. Een nieuwe wet maakt het sinds vorig jaar makkelijker betalingsregelingen te treffen met mensen die niet tijdig hun zorgpremie betalen. Zij krijgen weliswaar een hogere premie dan mensen die wél op tijd betalen, maar deze speciale premie voor wanbetalers is in 2016 wel verlaagd. Hierdoor komen zij sneller weer uit de schulden. Bij bijstandsgerechtigden worden bovendien alle schulden kwijtgescholden als ze zich aan de regeling houden.

Minister Bruno Bruins is blij met de dalende aantallen. ,,Het is mooi om te zien dat deze maatregelen nu hun vruchten afwerpen. Zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om dit resultaat te bereiken’’, laat hij weten. ,,Maar we zijn er natuurlijk nog niet. ‘Kan ik mijn premie nog betalen’, is een vraag die voor veel mensen blijft spelen. Daarom blijven we ons inzetten om de zorgkosten onder controle te houden.’’

Zorgverzekeraars bestempelen mensen als wanbetaler als zij langer dan zes maanden hun zorgpremie niet kunnen betalen. Tot 2014 steeg dat aantal behoorlijk, ook mede door de economische crisis, met maar liefst 22 procent vanaf 2010. Door het nieuwe beleid rond wanbetalers liep het aantal terug van 325.810 in 2014 naar een kleine 249.000 momenteel. Het aantal is daarmee historisch laag.

De meeste wanbetalers zeggen de premie simpelweg niet te kúnnen betalen. Twee derde van hen heeft een bruto inkomen van 20.000 euro of minder per jaar. De gemeente met het grootste aantal wanbetalers is Rotterdam. Daar kan bijna 5 procent van de premieplichtige inwoners de premie langere tijd niet betalen. Van de provincies met de meeste wanbetalers voert Lelystad het lijstje aan, daarna komen Zuid-Holland en Groningen.