Volledig scherm
Centrum Boxtel © Jan Zandee

Duurzame ambities Boxtel overstijgen die van de regio

BOXTEL - Boxtel wil in 2030 energieneutraal zijn. Een enorme ambitie, die ook nog eens veel verder gaat dan de regionale duurzaamheidsplannen die in de maak zijn.

Drie enorme windturbines of 45 hectare met zonnepanelen. Die moet Boxtel realiseren om te voldoen aan de Regionale Energiestrategie (RES). Een opgave die nog eens komt op de bijna vijftig hectare aan zonnevelden en panelen op daken die nu al in de pijplijn zitten, maar nog niet zijn gerealiseerd. 

Drastisch terugdringen energieverbruik

Een enorme opgave, was de conclusie dinsdagavond dan ook in de raadzaal tijdens een informatiebijeenkomst over de stand van zaken met betrekking tot de regionale plannen die moeten leiden tot drastisch terugdringen van het energieverbruik. Met als doel in 2030 vijftig procent minder dan in 1990 en in 2050 zelfs 95 procent.

Alle gemeenten dragen daaraan een steentje bij. Met besparingen, verduurzamen van woningen en ook opwekken van nieuwe energie. Maar daarmee is 'groene gemeente' Boxtel er nog niet. Want in dezelfde raadzaal is geruime tijd geleden door de plaatselijke politici besloten dat de gemeente in 2030 zelfs energieneutraal wil zijn. Een ambitie die veel verder reikt dan de regionale derhalve. ,,Of dat haalbaar is? Laat ik zeggen dat het een behoorlijk ambitieuze doelstelling is", zei Gerard Schönfeld, projectleider voor de RES in de regio Noordoost Brabant.

Weinig geld in gemeentekas

Dat staat nog los van het gegeven dat er op dit moment veel te weinig geld in de gemeentekas zit om die doelstelling te verwezenlijken en ook van het feit dat het netwerk van Enexis allesbehalve klaar is om nieuwe duurzame energie in grote hoeveelheden door de leidingen te laten stromen. ,,Alleen al voor de aanpassing van het netwerk staat normaal gesproken een periode van tussen de tien en dertien jaar", wist Schönfeld te melden. 

De regionale werkgroep komt voor de zomer met een conceptplan hoe in Noordoost Brabant 35 terrawatt aan duurzame energie extra kan worden opgewekt als bijdrage aan het landelijk klimaatakkoord. Een voorstel dat uiteindelijk over ruim een jaar definitief moet zijn. Gekeken is al voorzichtig waar er bijvoorbeeld windturbines kunnen komen, ook in Boxtel. Dat gaat om een inventarisatie. De gemeenteraad beslist uiteindelijk waar windmolens en zonnevelden komen.