Volledig scherm
Boxtel denkt aan 'Polenhotel', net zoals in Waalwijk © Robèrt van Lith/BD

Geen woningbouw, maar 'Polenhotel' in Boxtelse oksel

Boxtel gaat de mogelijkheden onderzoeken voor huisvesten van arbeidsmigranten in de oksel tussen de spoorlijnen nabij buurtschap Tongeren. Het zou gaan om tijdelijke woningen voor een periode van maximaal tien jaar. De gemeenteraad moet dinsdag 2 juli nog ja zeggen tegen dit voorstel van het college.

Dat is de belangrijkste uitkomst van de inventarisatie die is gemaakt naar de mogelijkheden in het gebied de oksel tot aan de Mezenlaan. Dat verrichtte de gemeente naar aanleiding van plannen en wensen van projectontwikkelaars en ondernemers. Die wilden er echter vooral permanente woningbouw realiseren. Daarvan zal dus voorlopig geen sprake zijn.

Quote

We willen voorkomen dat we het gebied nu permanente invulling geven en ons later afvragen hoe we ooit dat besluit hebben kunnen nemen

Wethouder Peter van de Wiel

,,Wij gaan dit onderzoeken in het belang van Boxtel”, stelt wethouder Peter van de Wiel. ,,Er zijn nog te veel onzekerheden in dat gebied voor de toekomst. Zoals de ontwikkeling van het spoor. Nu permanent invullen en later concluderen hoe hebben we ooit dat besluit kunnen nemen, willen we hiermee vermijden. Op termijn is woningbouw wel mogelijk.”

Ongeveer 100 migranten 

Om hoeveel arbeidsmigranten het gaat, daarover wil Van de Wiel nog geen uitspraak doen. ,,Je mag er van uitgaan dat het er geen tien zullen zijn, maar dat we eerder denken richting de honderd. Ik sluit overigens ook niet uit dat het er nog meer worden. Daar is het onderzoek voor nodig.” Waarbij de wethouder ook aangeeft dat het gemeentebestuur meer plaatsen voor vestigen van arbeidsmigranten in de buurt van bedrijventerreinen op het oog heeft. Welke dat zijn, wil de wethouder nu nog niet zeggen.

energietransitie

Naast het huisvesten van arbeidsmigranten en andere ‘snelzoekers’ zoals pas gescheiden mensen, gaat de gemeente ook bekijken of de oksel tijdelijk geschikt is voor een bijdrage aan de energietransitie. ,,Wellicht door realiseren van een zonneveld.” Boxtel heeft overigens in de beoogde oksel zelf geen grond en zal dus voor alle ontwikkelingen afhankelijk zijn van ontwikkelaars met eigendommen en particuliere grondbezitters.

Quote

Het is nog niet zeker dat dit het wordt. We gaan onderzoe­ken wat de mogelijkhe­den zijn

Wethouder Peter van de Wiel

De buurt en ook de ondernemers met de andere plannen zijn vrijdagochtend geïnformeerd en wisten dus nog van niets. ,,Uiteraard gaan we nu met iedereen rond de tafel”, aldus de wethouder. Hoe, wat en waar precies is voorlopig nog onduidelijk. Van de Wiel: ,,Zelfs of dit het wordt, is niet zeker. Zoals gezegd we gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn. Waarbij zaken als wet- en regelgeving en een acceptabel leefklimaat een rol spelen. Zelfs de stikstof-uistpraak van de Raad van State kan nog een rol spelen.” 

Onderzoek

Ook zal worden onderzocht, in samenspraak met andere gemeenten die aan soortgelijke plannen werken als Waalwijk en Meierijstad, wat juridische mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld verlenen van tijdelijke vergunningen in strijd met het bestemmingsplan.