Ter illustratie.
Volledig scherm
Ter illustratie. © Thinkstock

Onderzoek Boxtelse rekenkamer naar meewerkend Boxtel: ‘Er komt aardig wat van de grond’

BOXTEL - Bijna 150 initiatieven in vier jaar tijd, waarvan driekwart daadwerkelijk is gerealiseerd. De plaatselijke rekenkamer onderzoekt de resultaten van 'meewerkend Boxtel' en concludeert dat er in ieder geval flink wat van de grond komt.

Het is een eerste conclusie van het onderzoek dat de plaatselijke rekenkamer op dit moment verricht naar de resultaten van wijkgericht werken, ook wel 'meewerkend Boxtel' genoemd. Jan van den Heuvel, voorzitter van de Boxtelse kamer, gaf dinsdagavond in de raadzaal een toelichting op het nog lopende onderzoek dat komend voorjaar zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Waarbij de centrale vraag van de rekenkamer is: gaat Boxtel zuinig, zinnig en zorgvuldig om met gemeentelijke middelen?

Quote

De gemeente regeert nog regelmatig vanuit een ivoren toren

Wijorganen

Dat is aardig gelukt in dit geval. Want ga maar na: bijna 150 initiatieven zijn er door inwoners de afgelopen vier jaar genomen, meer dan driekwart is uitgevoerd de rest in voorbereiding. Zaken als een pluktuin, eetpunt, speeltuintjes, maar ook een evenement als de 'smaak van Boxtel' en het beschikbaar stellen van materiaal voor mezenkasten in de strijd tegen de processierups.

Kritiek

Maar er klonk gisteravond in de raadzaal, gevuld met vooral raadsleden en mensen van de acht wijk- en dorpsorganen die de gemeente telt, ook kritiek. Zoals: ,,Als een initiatief wordt omarmd, dan is ook de verwachting dat er iets mee wordt gedaan groot. Maar hoe dieper je de ambtelijke organisatie inkomt voor de verwezenlijking, hoe moeilijker het vaak wordt. Dat levert teleurstelling op." Ook de afstand tussen bestuur en burger is lang niet altijd kleiner geworden. Met name als het aankomt op grotere projecten. ,,De gemeente regeert nog regelmatig vanuit een ivoren toren", is een ervaring van de wijkorganen.

Quote

Vroeger had je met twaalf ambtenaren te maken, door de komst van de wijkmake­laars zijn de lijnen nu helder

Fons van Heesch, Wijkorgaan Centrum-Breukelen


Desondanks blijkt uit de interviews en enquête die de rekenkamer heeft gehouden ook dat er in de gemeentelijke organisatie veel is verbeterd. ,,Vroeger had je met twaalf ambtenaren te maken, door de komst van de wijkmakelaars zijn de lijnen nu helder. Die begeleidt mensen en dus de initiatieven op een prima manier", aldus Fons van Heesch van wijkorgaan Centrum-Breukelen bijvoorbeeld.