Volledig scherm
Het processiepark in zijn volle glorie met zicht richting oosten. Foto is genomen vanaf de toren van de Sint-Petrus en dateert van voor 1938, toen de Brederoweg daar werd aangelegd. Rechts nog goed zichtbaar het oude ziekenhuis en klooster en kapel. © Foto: Heemkunde Boxtel

Over vijf jaar is Boxtel een heus stadspark rijker

BOXTEL - Ooit kwamen er duizenden mensen naar het dorpspark van Boxtel voor de bloedprocessie. Maar de plek raakte in verval. Het park gaat flink op de schop; over pakweg vijf jaar kunnen inwoners er genieten van muziek en misschien zelfs een museum.

De plannen voor het dorpshart van Boxtel draaien voorlopig vooral om de opknapbeurten voor Rechterstraat en Stationsstraat. Maar er staat nog meer op stapel: de 'historische kop' van het dorpshart moet weer smoel krijgen door omtoveren van het in verval geraakte processiepark aan de voet van de Petrusbasiliek tot een heus dorpspark. En door rondom de basiliek zelf de oude watergangen in ere te herstellen. Dat moet ergens tussen 2025 en 2028 gaan gebeuren.

Gras en her en der een boompje

Het processiepark, bijna een eeuw geleden aangelegd, nodigt op dit moment bepaald niet uit om er te verblijven. Het is voornamelijk gras met her en der wat bomen en kruiswegstaties die doen herinneren aan de religieuze geschiedenis van het park. 

Zo'n tien jaar geleden was er al eens een burgerinitiatief voor een herstelplan en vorig jaar nog werd er op voorspraak van omwonenden een beginnetje gemaakt met verbetering van de situatie, en kwam er onder meer een jeu-de-boulesbaan. 

Volledig scherm
Toekomstbeeld vanaf de Zwaanse Brug, met rechts het huidige parkeerterrein, uit het gemeentelijk plan 'Binnen de bruggen'. © Gemeente Boxtel

Café en museum

De gemeente wil ook een café en/of museum laten bouwen waarin uitleg wordt gegeven over de kruiswegstaties. De plek waar ooit de kapel stond, leent zich, zo is te lezen in de eerste voorzichtige plannen, daarvoor uitstekend. 

De evenementen zouden naast muziekoptredens, ook de herdenking op 4 mei zijn en uiteraard de bloedprocessie. Plannen waarbij de omwonenden nauw zullen worden betrokken. 

De plannen voor stadspark passen binnen de ideeën die Boxtel heeft met het project Boxtel Binnen de Bruggen: het terugbrengen van de oude watergangen, de binnendommeltjes. Bij de kerk lagen vroeger immers twee toegangsbruggen tot het centrum, in de Clarissenstraat en in de Koppel. 

Volledig scherm
Omwonenden worden nauw betrokken bij de plannen voor het processiepark. Eerder was een informatie-bijeenkomst over Boxtel Binnen de Bruggen. © Noor Reigersman

Historie

De gemeente ziet kansen om de waterlopen rond de basiliek daadwerkelijk in ere te herstellen. Met aan de ene kant te zorgen voor een watersysteem geschikt voor berging, maar ook door de historie zichtbaar te maken en het centrum daarmee een toeristische en economische impuls te geven.

Dat kan overigens in verschillende vormen. Voor de berging bij extreem weer wordt gedacht aan een 'wadi', een vijver met wisselende waterstanden en een bodem die werkt als een filter. Het aanleggen van een goot die water afvoert richting Dommel behoort eveneens tot de ideeën, die verder worden uitgewerkt. 

Naar Boxtel kwamen ooit té veel bedevaarten

BOXTEL - Vier officiële bedevaarten vanuit Tilburg, Eindhoven, Esch en Liempde naar Boxtel ... dat was te veel van het goede. 

Het capaciteitsprobleem leidde bijna honderd jaar geleden tot de aanleg van het processiepark. In 1924 kwamen namelijk vier officiële bedevaarten (vanuit Tilburg, Eindhoven, Esch en Liempde) naar Boxtel. Daarvoor ontbrak in feite de ruimte. Aanleg van een eigen processiepark bleek het ei van Columbus. 

De zusters van JMJ stelden er een weilandje tussen de Koppel en de kapel op Duinendaal voor ter beschikking, boeren voerden het grondwerk uit en Boxtelaar Paulus van Zoghel ontwierp het park, dat uiteindelijk op Drievuldigheidszondag 1925 (de eerste zondag na Pinksteren) werd ingezegend. Op die dag trok de Bloedprocessie voor het eerst door het park, dat op een bepaald moment door gebruikers werd geprezen als een ‘eucharistisch lustoord’.

Het park bood plaats aan vierduizend pelgrims, de kruiswegstaties kregen een plek langs een slingerende processieweg die uitmondde voor een rustaltaar. De kruisweg bestond uit gebeeldhouwde taferelen op een voetstuk en in een omlijsting van natuursteen. Vervaardigd in Den Bosch en veelal geschonken door particulieren en verenigingen. Het processiepark is in de loop der jaren danig in verval geraakt en heeft zijn glorie verloren.

In 1992 werd er nog wel een monument geplaatst ter nagedachtenis aan negen militairen die sneuvelden in Nederlands-Indië. Hier vindt de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei plaats.

Volledig scherm
Bij de bloedprocessie in het park waren vroeger duizenden mensen. © Heemkunde Boxtel

Vijf jaar

Daarvoor neemt Boxtel ruim de tijd. Want voor het zo ver is - de waterlopen bij de basiliek zouden er najaar 2025 moeten liggen, het processiepark zou eind 2027 gereed moeten zijn - moet er nog wel wat water door de Dommel. 

Zo zal het probleem van de juist in dit gebied in groten getale aanwezige 'langparkeerders' moeten worden opgelost. Want veel blik in de nabijheid staat de plannen in de weg en daarvoor zal dus een andere plek gevonden moeten worden.