De Kinderboerderij is een van de plekken in Boxtel waar sociale en maatschappelijke activiteiten plaatsvinden.
Volledig scherm
De Kinderboerderij is een van de plekken in Boxtel waar sociale en maatschappelijke activiteiten plaatsvinden. © De Geitenwei

Wat wil Boxtel aan sociale activiteiten? ‘We zullen keuzes moeten maken’

Welke sociale en maatschappelijke activiteiten moeten in de toekomst blijven en op welke plek? Die vraag stelt het Boxtelse gemeentebestuur zich. Het antwoord wordt in mei gegeven.

De gemeenschapshuizen in Boxtel verrichten goed werk, maar ook andere plekken, zoals bibliotheek, de huiskamer bij Hoogheem en het Hobbycentrum, vullen de zogenoemde 'gemeenschapsfuncties' op adequate wijze in.

Afstemmen

Om een en ander beter op elkaar af te stemmen en te duiden, ook met de penibele financiële positie van Boxtel in het achterhoofd, legt het college in principe in mei de gemeenteraad een advies voor hoe in de toekomst om te gaan met die functies. ,,Met centraal de vraag: wat willen onze inwoners? En hoe kunnen we aan de wensen voldoen? We zullen keuzes moeten maken om het voorzieningenniveau op peil te houden. En dat binnen de financiële mogelijkheden die we hebben. Alles onveranderd laten doorgaan wordt een moeilijke zaak”, zegt wethouder Maruška Lestrade.

Quote

De centraal de vraag is: wat willen onze inwoners? En hoe kunnen we aan de wensen voldoen?

Maruška Lestrade, Wethouder

Behoefte

Lestrade mijdt het woord 'gemeenschapshuizen'. ,,Omdat er op veel meer plaatsen goed werk wordt verricht in dit kader. De huiskamer van Hoogheem is een prachtig voorbeeld. Niet iedereen voelt de behoefte om naar een gemeenschapshuis te gaan, zoekt het liever op een andere plek. Daar moeten we ook rekening mee houden.'' In Boxtel, zegt Lestrade, zijn op diverse plaatsen voor verschillende doelgroepen prima mogelijkheden. ,,Zoals in het Hobbycentrum, maar ook in jongerencentrum B-town, de Kleine Aarde, de Kinderboerderij.''

Vergrijzing

Bij de nieuwe ideeën over de gemeenschapsfuncties wordt met een aantal zaken rekening gehouden. ,,Zoals vergrijzing, maar ook de schaarste aan vrijwilligers en eenzaamheid. We zullen, willen we de vraag naar activiteiten toekomstbestendig maken, ook moeten zorgen voor samenwerking tussen verenigingen, instanties en professionals.''

Quote

We zullen, willen we de vraag naar activitei­ten toekomstbe­sten­dig maken, ook moeten zorgen voor samenwer­king tussen verenigin­gen, instanties en professio­nals

Maruška Lestrade, Wethouder

Er is al flink voorwerk verricht voor de beleidsnota die dus in mei (als de coronacrisis dat tenminste toestaat) aan de gemeenteraad zal worden gepresenteerd. Een jaar geleden is er in Boxtel, Lennisheuvel en Liempde onder leiding van het sociaal bureau T+huis al met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, inwoners en vrijwilligers over gesproken. 

Financiële positie 

Het college komt in de nota met adviezen welke functies waar ondergebracht kunnen worden en op welke wijze. ,,Bijvoorbeeld wel of niet in gemeenschapshuizen. Vertrekpunt is de huidige stand van zaken. Waar onze financiële positie uiteraard bij hoort.''