Volledig scherm
De Mols © Ron Magielse 06 40486183

Aangenomen moties... Wat heb je er aan?

BREDA De Mols Parking, misschien wel de lelijkste plek in de binnenstad van Breda. De gemeenteraad is er een beetje klaar mee. Daarom wordt er een prijsvraag uitgeschreven voor een plan dat het gebied omvormt tot een ‘bruisend, green urban woon- en werkcomplex’. De vergelijking met de schattige Merkxtuin is al gemaakt.

Dat is een van de meer tastbare voorstellen die donderdagavond door de gemeenteraad zijn aangenomen na de behandeling van de Begroting 2019.

Volledig scherm
De raad van Breda. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Wethouder Paul de Beer liet weten dat hij op zich wel gecharmeerd is van een aanpak van de asfaltvlakte in het centrum. Maar hij gaf ook een waarschuwing: ,,We brengen dit idee graag bij de eigenaar van de Mols Parking onder de aandacht, maar als gemeente kunnen we er niets mee. Maar misschien is het iets voor het Stadslab.’’ Dat ‘lab’ bestaat uit deskundigen die ‘innovatieve ideeën professioneel richting realisatie helpen duwen’.

Goed nieuws verder voor carnavalsverenigingen in Ulvenhout. Er komt een oplossing voor de ruimteproblemen waarmee de wagenbouwers kampen. Bovendien wordt ruimte gezocht voor de organisatie van de tweejaarlijkse vlooienmarkt. Wethouder De Beer werkt van harte mee, maar zegt dat de gemeente slechts ‘een stukje van de puzzel aanlevert en niet de hele puzzel’. Kortom, hij draait niet in zijn eentje op voor de kosten.

Boeiend voor Bavel. Er komt een onderzoek dat antwoord moet geven op de vraag of sporthal De Huif in Bavel moet worden uitgebreid, aangepast of dat er nieuwbouw moet komen. Ook een kostenberekening wordt bij deze ‘quick scan’ betrokken. In juni is het onderzoek klaar.

Nog meer plannen die een meerderheid scoorden

Bij die moties is het niet gebleven Tijdens de behandeling van de Begroting 2019 besprak de raad ruim dertig moties en amendementen. Een bloemlezing uit de voorstellen die het ook hebben gehaald.

1. Breda investeert samen met de woningcorporaties 14 miljoen euro in de bouw van sociale huur- en koopwoningen. Dat waren burgemeester en wethouders al van plan, dus de toegevoegde waarde van deze motie is beperkt.

2. Er wordt gekeken of het zin heeft om een MKB-toets in te voeren. Daarmee kan worden bekeken in welke mate het Breda midden- en kleinbedrijf wordt lastig gevallen met regels en richtlijnen.

Volledig scherm
Een impressie van de gevel van de parkeergarage De Barones in Breda. Zo zou de gevel van het stadskantoor er ook uit moeten zien. © Gemeente Breda

3. De digitale dienstverlening van de gemeente kan altijd beter, dus moet Breda een ‘track & trace’-systeem ontwikkelen of kopen. Zo kunnen burgers die zaken doen met de gemeente precies zien op welke afdeling zijn ‘dossier’ zich bevindt. Ambtenaren krijgen een seintje wanneer ze een deadline dreigen te missen.

4. De gevel van het stadskantoor moet ‘vergroend’ worden. Dat wil zeggen dat er plantjes op aangebracht moeten worden, zoals nu al het geval is bij de Barones-garage aan de Markendaalseweg. Wethouder Paul de Beer vindt het prima, zolang hij nog even mag nadenken over de ‘vorm van de vergroening’.

5. Er wordt een plan gemaakt waarbij citymarketing, cultuur en evenementen betrokken worden. Dat moet er voor zorgen dat er meer bezoekers komen en dat de Bredanaar trotser wordt op de stad. Hij moet uiteindelijk het rapportcijfer 7,5 geven. Nu krijgt Breda slechts een 6,6.

6. Alle subsidies die worden aangevraagd en worden toegekend worden openbaar gemaakt in een subsidieregister. Dat wordt bovendien ‘nog beter onder de aandacht van inwoners, bedrijven en instellingen’ gebracht.

Volledig scherm
Kinderen in de speeltuin bij de Ploegstraat. © ron magielse / pix4profs

7. Het college gaat uitzoeken of bijvoorbeeld kantoren die worden omgebouwd tot woningen ook verplicht gasloos kunnen worden. Wethouder Daan Quaars gaat dat uitzoeken, maar zegt dat hij niets kan afdwingen: ,,Maar we kunnen altijd nog begeleiden.’’

8. Er komt een lijst van speeltuinen die hard toe zijn aan een opknapbeurt.

9. De bewoners van het buitengebied van de Haagse Beemden betrekken bij de vraag hoe hun woonomgeving kan worden aangepakt om criminaliteit te weren.

10. Een pilot opzetten waarbij drugs worden getest tijdens festivals.

11. Er komt een onderzoek naar de woningbehoeften van ouderen, zodat toekomstige bouwplannen daarop kunnen worden aangepast.

12. Burgemeester en wethouders gaan in Den Haag lobbyen om meer geld los te peuteren voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

13. Er worden 6000 woningen in vier jaar tijd gebouwd. Daarvan vallen er 300 in de categorie ‘collectief particulier ondernemerschap’. Ook wordt onderzocht welke hindernissen dit soort projecten in de weg staat en hoe ze weggenomen kunnen worden.

14. Er komt een lijst van planten- en diersoorten, zodat in de gaten kan worden gehouden met welke flora en fauna het slecht gaat.

15. De volgende begroting wordt een stuk leesbaarder. ,,Nu kunnen raadsleden met weinig affiniteit voor financiën door de bomen het bos niet zien‘’, zei Breda’97-fractiechef Peter Vissers. Zijn noodkreet is gehoord.

In samenwerking met indebuurt Breda