Volledig scherm
De gemeenteraad van Zundert © Edine Wijnands

Raad Zundert verdeeld over locatie nieuwe school in kern Zundert

ZUNDERT - Het wordt nog een heel gepuzzel om te beslissen waar in de kern Zundert straks een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) wordt gebouwd dat in de plaats komt van de twee huidige basisscholen.

Dat bleek dinsdagavond tijdens de raadsvergadering. De Zundertse politiek boog zich over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHO) dat in samenspraak is opgesteld met de in Zundert actieve onderwijsbesturen.

In dat IHC staat, na eerdere behandeling in de Rondevergadering, expliciet dat de Zundertse basisscholen Zonnebloem en Sint Anna worden vervangen door een nieuw IKC. Basisschool Sint Antonius in Klein-Zundert wordt gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw. Het IKC in Rijsbergen, dat in januari 2018 is opgeleverd, krijgt twee extra lokalen om de leerlingentoename van de Bavoschool op te kunnen vangen.

Slag of stoot

Hoewel niet helemaal zonder slag of stoot, stemde de raad in met dat voorstel. Licht gemor kwam er van het CDA, dat nog eens benadrukte voorstander te zijn van niet twee, maar één nieuw IKC dat alle drie de scholen in Klein-Zundert en Zundert vervangt. Maar, overgehaald door de inbreng van de professionals uit het onderwijsveld, ging het CDA toch mee met het plan.

OPZ pleitte voor niet één IKC in Zundert, maar voor behoud van twee schoollocaties. Dit, onder meer vanwege het sociale aspect in de wijk rond de scholen, vanwege de verwachte verkeerstoename en omdat OPZ voor niet al te massale basisscholen is.

Locatiekeuze

Nu toch is beslist dat er één nieuwe school komt in de kern Zundert, speelt meteen de vraag: waar moet die dan komen? Wethouder Johan de Beer melde dat uit een grotere lijst nog drie opties zijn overgebleven: nieuwbouw op de plaats van de huidige Annaschool, op die van de Zonnebloemschool of op de plek waar nu nog sporthal Onder de Mast staat.

Wat de keuze gaat worden, wordt de komende tijd in nauw overleg met het onderwijsveld verder ingevuld. Maar dat de voorkeuren van de politieke partijen uiteenlopen, bleek gisteren al tijdens de raad.

Huurinkomsten

Een amendement tot slot van Lokaal Perspectief om huurgelden naar de gemeente terug te laten vloeien die de scholen in een IKC ontvangen van partners met wie zij het pand delen, haalde het niet. Maar de kwestie heeft zeker de aandacht van de wethouder.

In samenwerking met indebuurt Breda