28 jaar cel voor Joran

UpdateJoran van der Sloot is door de rechter in Lima veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf voor de moord op en beroving van de 21-jarige Stephany Flores. Joran legt zich niet neer bij het vonnis, zo liet hij na zijn veroordeling weten.

Volledig scherm
Volledig scherm
Volledig scherm
Volledig scherm
© AP
Volledig scherm
Volledig scherm
Volledig scherm
Volledig scherm
Volledig scherm
Volledig scherm
Volledig scherm

Eerder had zijn advocaat laten weten in beroep te zullen gaan als de straf te hoog uit zou vallen. De Nederlander kreeg maar een beperkte korting op de geëiste straf van 30 jaar van de rechtbank. Volgens de rechters omdat hij niet direct vanaf het begin de hele waarheid heeft verteld.

De familie van de vermoorde miljonairsdochter is niet van plan het vonnis tegen Joran van der Sloot aan te vechten. Dat heeft Edward Álvarez, de advocaat van de familie Flores, gezegd. Álvarez zei dat de strafmaat 'binnen de voorziene marges' valt.

Tijdens de ruim twee uur durende zitting werden de punten waar Van der Sloot zich schuldig aan heeft gemaakt, uitvoerig behandeld. AD.nl hield de ontwikkelingen van minuut tot minuut bij.

18:23: Einde liveblog.

18:22:
Joran verlaat de zaal. De rechter zal na een onderbreking ook uitspraak doen in de zaak tegen de betrokken taxichauffeurs.

18:21:
Joran houdt de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de opgelegde straf.

18:20:
Joran overlegt met zijn advocaat.

18:17:
Joran krijgt 28 jaar gevangenisstraf.

18:16:
Joran Andreas Petrus van der Sloot is schuldig aan het vermoorden en beroven van Stephany Flores.

18:14:
De wetsartikelen die Van der Sloot heeft overtreden, worden nog eens herhaald.

18:13:
Joran wordt verzocht op te staan. De definitieve geldsom wordt hem medegedeeld.

18:12:
Joran moet de familie Flores 200.000 soles (58.659 euro) betalen.

18:08:
De beroving valt onder het civiele én het strafrecht. Hij moet de famlie Flores een schadevergoeding betalen en krijgt gevangenisstraf voor deze daad.

18:07:
Buitenlander Joran moet na het uitzitten van zijn straf het land uit.

18:06:
Vanwege zijn medewerking en bekentenis komt de Nederlander wel in aanmerking voor strafvermindering, maar dit zal wel naar verhouding zijn.

18:05:
Gemeld wordt dat Joran tijdens het proces vragen heeft gesteld omdat zijn rechten niet werden verdedigd en de tolk niet officieel was aangesteld.

18:00:
Joran heeft in de eerste fases van het onderzoek naar hem altijd ontkend. Pas later heeft hij alles opgebiecht.

17:59:
De rechter spreekt over de opbiechting van Joran. Omdat hij eerlijk alles vertelde, gaat hij ook in detail akkoord met de daden waar hij verantwoordelijk voor wordt gehouden.

17:55:
De 21-jarige Stephany Flores had nog een heel leven voor zich. Verteld wordt kort hoe haar leven er uit zag en welke toekomst zij nog voor zich had.

17:54: De zaak van Natalee Holloway wordt aangekaart. Gegevens over die zaak werden voor deze zaak opgevraagd in Aruba.

17:53:
Van der Sloot had geen psychische stoornissen toen hij de daad pleegde. Dat bleek uit psychiatrisch onderzoek. Hij kan volledig verantwoordelijk worden geacht voor zijn daden.

17:48:
Jorans persoonlijke omstandigheden, de daad, zijn leeftijd, opleidingsniveau en economisch niveau worden in acht genomen bij bepaling van de straf.

17:44:
De artikelen uit het strafboek worden nog een keer opgesomd, met bijbehorende minimale en maximale straffen.

17:42:
Met de tijd dat Joran al vast heeft gezeten sinds juni 2010 wordt rekening gehouden. Er kan geen hogere straf worden opgelegd dan geëist.

17:40:
Bij de strafbepaling wordt ook de beroving meegenomen. Joran nam de identiteitskaarten, de auto, geld en de creditcard van Stephany mee.

17:38:
Joran heeft het nog altijd erg warm. Hij wuift zich koelte toe door met zijn hand te wapperen en luistert hoofdschuddend met gebogen hoofd.

17:37:
De gruwelijkheden worden meegenomen bij de bepaling van de straf. Ze zijn tekenend voor de persoonlijkheid van Van der Sloot. Dit bewijst dat het een heftigere moord is dan gewoon doodslag.

17:34:
Vanwege de extreme vormen van geweld die Joran heeft gebruikt, toont hij dat hij geen respect heeft voor het leven. De moord, zonder motief, typeert dit.

17:33:
De wetsartikelen waar hij zich schuldig aan heeft gemaakt, worden genoemd. Moord.

17:29:
Vanwege de bekentenis die Joran heeft afgelegd, volgt deze snellere procedure. Hij heeft er zelf voor gekozen van zijn zwijgrecht af te zien en een volledige bekentenis af te leggen. De rechtbank heeft deze procedure geaccepteerd.

17:25:
Medegedeeld wordt dat de schadeloosstelling en de straf niet per se overeen hoeven te komen met de eis. De rechter leest de regels en procedures voor die de Peruaanse wetgeving hanteert.

17:23:
De advocaat stelde dat vanwege de post-traumatische stress-stoornis, zijn bekentenis, zijn spijtbetuiging en zijn medewerking, hij voor strafvermindering in aanmerking zou moeten komen.

17:19:
Omdat hij alles bekende, waren er niet meer zittingen nodig. De advocaat van Joran sprak tijdens het proces over 20 jaar gevangenis. Volgens de raadsman lijdt Joran aan een post-traumatische stress-stoornis, onder andere als gevolg van het feit dat hij altijd als schuldige is aangewezen voor de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway in 2005.

17:16:
Gesproken wordt hoe zijn zaak behandeld is. Onder andere of Joran van een tolk gebruik wilde maken of niet. Hij liet elke keer weten in het Spaans te luisteren en te antwoorden.

17:13:
De artikelen van het wetboek die hier van toepassing zijn worden genoemd. 30 jaar is geëist. Joran buigt het hoofd en sluit zijn ogen.

17:12:
Stephany was al 2 a 3 dagen dood. Haar stoffelijk overschot was in slechte staat. De autopsie was niet makkelijk. Ze had hoofdwonden en was gewurgd. Wurging was de uiteindelijke doodsoorzaak.

17:11:
De lijst met punten wordt verder afgewerkt. Ondere andere zaken uit getuigenverklaringen en conclusies van de lijkschouwing worden medegedeeld. 

17:06:
De tolk en Joran mogen gaan zitten. Hij vraagt om water en drinkt het eerste glaasje in een keer leeg.

17.03:
Joran zweet veel, zo bewijzen de donkere vlekken die langzaam verschijnen op zijn shirt. De tolk merkt op dat het erg warm is.

17:02:
In de kamer werd ook kleding van Joran gevonden. Verteld wordt over de vluchtpoging van Joran. Hij was in gezelschap van een vrouw.

16:59:
Verteld wordt hoe de politie later die dag het lichaam van de toegetakelde Stephany Flores aantrof in de hotelkamer.

16:57:
'Omdat je de straten niet kende, wilde je met een taxi naar het vliegveld. Je bedacht je en ging naar het busstation. Een onbekende chauffeur bracht je naar Ica (zuiden van Peru)'

16:54:
'Je hebt een hotelmedewerker gevraagd de kamer te openen. Je ging alleen naar binnen. Kort daarop heb je de kamer weer verlaten met je spullen en zei niets tegen de receptie. Je bent vertrokken in de auto van Stephany, die heb je achtergelaten.'

16:53:
'Nadat je haar hebt doodgeslagen. Heb je haar van haar bezittingen beroofd, zodat je nog geld voor de vlucht zou hebben. Je bent naar een cafetaria gegaan en kwam terug met twee bekers koffie. Je liep daar rond en klopte op een deur.'

16:51:
Jorans verklaring over wat er gebeurd is, wordt voorgelezen. 'Je zag dat ze op de laptop iets zag over Holloway. Er ontstond een ruzie. Je sloeg haar en ze raakte buiten bewustzijn. Ze bloedde hevig. Dat zat op je shirt. Dat je gebruikte om over haar gezicht te leggen en je daad af te maken. Er lag veel bloed in de kamer. Dat heb je schoongemaakt en schone kleren aangetrokken.'

16:46:
Joran hoort alles aan terwijl hij af en toe het zweet van zijn voorhoofd veegt. Hij beweegt wat onrustig op zijn benen.

16:45:
Stephany had goed gespeeld en ruilde aan het einde van de avond haar fiches in voor geld. Ze besloten samen naar het hotel van Joran te gaan in haar auto. Ze zouden nog wat verder pokeren op internet.  De kleding van beiden wordt omschreven.

16:43:
In chronologische volgorde wordt verteld hoe Joran Stephany op 14 mei 2010 ontmoette in het Casino Atlantis in Lima. Ze raakten in gesprek tijdens een toernooi.

16:40:
Van der Sloot krijgt te horen dat hij de 21-jarige Stephany Flores heeft vermoord, beroofd en achtergelaten.

16:39:
De feiten waar Joran zich schuldig aan heeft gemaakt worden voorgelezen.

16:37:
De vader van Stephany Flores loopt zenuwachtig heen en weer.

16:36:
Joran meldt dat de officiële nummers van de zaak voor hem niet belangrijk zijn en dat ze wel mag doorgaan met de zaak.

16:33:
De officiële aanklacht en de basisgegevens van alle betrokkenen worden voorgelezen.

16:32:
Alles wordt rechtstreeks vertaald in het Nederlands voor Joran.

16:30:
De rechters zijn aanwezig. Aangekondigd wordt dat de Joran, zijn advocaat en de chauffeurs in de zaal zijn.

16:29:
Inmiddels zijn tolken, die de vorige zitting ook aanwezig waren, gearriveerd. Joran maakt een grapje met een van hen.

16:25:
De drie vrouwelijke rechters, onder leiding van Victoria Montoya, laten nog op zich wachten.

16:22: Joran komt weer binnen en gaat zitten naast de taxichauffeurs.

16:10: Joran verlaat de zaal met zijn advocaat Jose Jimenez in afwachting van de rechters die nog niet aanwezig zijn. De raadsman liet gisteren weten te hopen dat zijn cliënt tot 23 jaar cel wordt veroordeeld. De drie taxichauffeurs blijven wel zitten.

16:08:
De vader van Stephany Flores en haar oudste broer zijn ook aanwezig. Ze weigeren te praten met de pers.

16:06: 
Geluidstechnici testen in de rechtszaal nog even de apparatuur. Joran zit naast de drie taxichauffeurs, die woensdag ook voor de rechter verschenen. De Nederlander draagt een simpel felgroen shirt en ziet er slecht uit.

15:50:
In aanloop naar het vonnis vandaag berichten Peruaanse media dat Joran van der Sloot 'als een koning leeft in de gevangenis'. Het tv-programma A Las Once zou de iPhone van Van der Sloot in bezit hebben. Na het uitpluizen van de telefoon laten ze weten dat hij een grote LCD-tv en diverse elektrische appartuur in zijn cel heeft. Ook zou hij via internet kunnen communiceren met de buitenwereld.

Bekentenis woensdag
In de hoop dat zijn straf lager uitvalt, bekende Van der Sloot woensdag dat hij schuldig is aan moord. De openbaar aanklager wil dat hij 30 jaar krijgt. Volgens de advocaat van de Nederlander kan daar nog een paar jaar vanaf gaan, vanwege de bekentenis.

Moord

Joran wurgde miljonairsdochter Flores op 30 mei 2010 in zijn hotelkamer. Van der Sloot vertelde na zijn arrestatie aan de Peruaanse politie dat hij woedend op haar werd, omdat ze op zijn laptop informatie bekeek over de verdwenen tiener Natalee Holloway.

Van der Sloot is altijd hoofdverdachte geweest van de verdwijning van Holloway in mei 2005 op Aruba. Ze is nooit teruggevonden en gisteren werd het meisje officieel doodverklaard op verzoek van haar familie.

De familie van Stephany Flores liet in een reactie na de rechtszaak woensdag weten dat Joran een psychopaat is die nooit meer terug kan naar de maatschappij. Zij zien hem het liefst levenslang achter de tralies verdwijnen.