Volledig scherm
© reuters

'Als reactor Fukushima instort, wordt leven weggevaagd'

Wanneer reactor 4 op Fukushima instort, door bijvoorbeeld een nieuwe aardbeving, dan wordt al het leven op aarde weggevaagd. Dat stelt de Japanse diplomaat Akio Matsumura. Amerikaanse specialisten delen zijn bezorgdheid.

Volledig scherm
© REUTERS
Volledig scherm
© reuters
Volledig scherm
© reuters

Mitsuhei Murata, voormalig Japans ambassadeur in Zwitserland, zegt: 'Als het zwaar gehavende gebouw van reactor 4 instort, zullen we alle zes de reactoren moeten opgeven vanwege de vrijgekomen radioactiviteit. Maar dat zou ook gevolgen hebben voor het bad met gebruikte splijtstof waarin 6.375 staven met splijtstof zitten en dat op vijftig meter van reactor 4 ligt'.

'85 keer zoveel Cesium 37 als in Tsjernobyl'
Het totaal aantal radioactieve staven splijtstof op het Fukushimagebied die momenteel niet beschermd zijn bedraagt 11.421. Dat aantal vertegenwoordigt, onder andere 85 keer de hoeveelheid Cesium 137 die bij de kernramp in Tsjernobyl vrijkwam. Indien reactor 4 instort, zou het minstens vijftig jaar duren om het vrijkomen van radioactiviteit te kunnen stoppen. Murata benadrukt dat de radioactieve brandstofstaven niet ingekapseld zijn maar aan de lucht zijn blootgesteld op de tweede verdieping van reactor 4.

Catastrofe
Mocht het gebouw instorten, bijvoorbeeld door een nieuwe aardbeving, of mocht er water wegsijpelen, zou dat een wereldwijde catastrofe veroorzaken. Hij beseft dat de verantwoordelijkheid van Japan tegenover de rest van de wereld 'gigantisch' is. Dergelijke ramp zou het leven op aarde eeuwenlang schier onmogelijk maken.

Amerikaanse hulp
De Amerikaanse Democratische senator Ron Wyden, lid van het energiecomité in de schoot van de Amerikaanse regering, bezocht onlangs de kerncentrale van Fukushima. Ook hij maakt zich zorgen om de blootliggende gebruikte splijtstof van reactor 4.

Hij stuurde inmiddels brieven aan de Japanse ambassadeur in de VS Ichiro Fujusaki, Hillary Clinton, de Japanse minister voor Energie Steven Chu en  Gregory Jaczko, voorzitter van de Nucleaire Toezichtscommissie, waarin hij hen vraagt hun kabinetten voorbereidingen te laten treffen om uitbater TEPCO hulp te verlenen bij het zo snel mogelijk beveiligen van de hele site in Fukushima.

'Het vrijkomen van radioactiviteit in een dergelijke reactor, voornamelijk die in reactor 4 - die het meeste en de heetste splijtstof bevat - zou kunnen resulteren in meer vrijgekomen straling dan bij het initiële ongeval gebeurde', schrijft hij.

Risico op aardbevingen onderschat
'Het plan dat TEPCO in december vorig jaar ontplooide, stelt dat het tot tien jaar zal duren om de verbruikte splijtstof veilig te verwijderen. Dit plan houdt echter buitengewone en aanhoudende risico's in indien er opnieuw seismische activiteit zou plaatsvinden. Het risico op aardbevingen is altijd zwaar onderschat en blijft onopgelost. Ik kijk ernaar uit van u te vernemen welke inspanningen kunnen worden geleverd om dit proces te versnellen en hoe de Verenigde Staten hulp kunnen verlenen aan de Japanse autoriteiten bij het controleren van het werk dat TEPCO levert. Ik wil ook graag vernemen wat er ondernomen wordt om voorspellingen van toekomstige tsunami's te verbeteren', aldus Wyden.