Belangrijke adviseur van paus vervolgd voor kindermisbruik

In Australië wordt kardinaal George Pell officieel vervolgd voor kindermisbruik. Er lopen meerdere aanklachten tegen hem. Dat bevestigt de politie van de Australische deelstaat Victoria. Pell is een van de belangrijkste financiële adviseurs van paus Franciscus. Hij geldt officieus als de nummer drie binnen de katholieke Kerk.

De 76-jarige Pell is in rang de hoogste katholieke geestelijke die ooit voor seksueel misbruik is vervolgd. De geestelijke was vroeger aartsbisschop in Melbourne en in Sydney. Volgens politie-commissaris Shane Patton zou hij als jonge priester in de jaren 1970 en 1980 meerdere jongens seksueel hebben misbruikt. Er hebben verschillende mensen een aanklacht met betrekking tot seksueel misbruik tegen hem hebben ingediend. 

Pell liet in Rome weten dat hij onschuldig is. Hij zei dat paus Franciscus hem op eigen verzoek verlof heeft verleend, zodat hij naar Australië kan reizen om de aantijgingen te weerleggen. Pell moet op 18 juli voor de rechter verschijnen in Melbourne. 

Onderzoek

In oktober vorig jaar onthulde ABC dat agenten de inmiddels 76-jarige Pell, met diens instemming, hadden opgezocht en verhoord in verband met aantijgingen van seksueel misbruik die de ronde deden. Dat gebeurde in Rome, waar de voormalig aartsbisschop van Melbourne sinds 2014 woont. Pell wees toen ook alle beschuldigingen van de hand.

Volledig scherm
George Pell © EPA

Vorig jaar juli vertelden twee mannen dat ze als jonge jongens al in de jaren '70 onzedelijk waren benaderd en betast door Pell tijdens het spelen in een zwembad. Hun verhaal staat niet op zich. Ook in de decennia daarna zou Pell zich schuldig hebben gemaakt aan vergelijkbare vergrijpen. Die varieerden van naakt verschijnen in de kleedkamer van de 'Torquay Life Saving Club' tot seksueel ongewenst gedrag tegen koorknapen van de St Patrick-kathedraal.

4.444 kinderen misbruikt

Eerder dit jaar maakte een commissie, die sinds 2013 onderzoek doet naar seksueel misbruik in de Australische kerk, bekend dat maar liefst 7 procent van de katholieke priesters in Australië zich tussen 1950 en 2010 schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van in totaal 4.444 kinderen.

Pell gaf toen toe dat de kerk een grote fout had gemaakt om het misbruik te verdoezelen. Maar nu moet hij dus ook zelf voor de rechter verschijnen. Commissaris Patton droeg de Australische pers op hem niet bij voorbaat te veroordelen. 'Hij verdient een eerlijk proces, net als ieder ander', aldus Patton.

Gevraagd naar een reactie op de aanhoudende geruchten rond het misbruik van Pell zei de paus vorig jaar dat hij niet wilde oordelen voor justitie zich over de zaak had gebogen. 'Er is twijfel, dat is waar', zei hij destijds. 'Maar we moeten het onderzoek afwachten. Pas als justitie heeft geoordeeld, wil ik er iets over zeggen.'

Volledig scherm
Paus Franciscus en George Pell in oktober 2015. © epa