Volledig scherm
Baby Jasper. © Siebe De Voogt

Boete voor ziekenhuis nadat baby
per ongeluk lachgas krijgt en sterft

Het ziekenhuis van Knokke-Heist, de algemeen directeur en twee artsen zijn vandaag voor de rechtbank in Brugge schuldig bevonden aan de onopzettelijke doding van baby Jasper in 2012. Het ziekenhuis krijgt een geldboete, de directeur en de artsen kregen geen straf opgelegd.

Het jongetje van acht maanden oud stierf in november 2012 toen hij bij een routine-ingreep in het ziekenhuis van Knokke lachgas toegediend kreeg in plaats van zuurstof. De artsen moesten buisjes plaatsen in z’n oren en poliepen verwijderen. 

Grove fouten

Bij het laten ontwaken van de baby liep het mis. De leidingen in het gloednieuwe operatiekwartier van het ziekenhuis bleken verwisseld te zijn, waardoor Jasper lachgas in plaats van zuurstof toegediend kreeg. Het kind belandde in een coma en stierf vier dagen later. Na onderzoek van de gerechtsdeskundigen bleken grove fouten te zijn gemaakt. Zo was de machine waarmee de gassen werden toegediend niet voldoende gekeurd en waren de leidingen verwisseld. 

De Brugse correctionele rechtbank heeft het ziekenhuis nu veroordeeld tot een geldboete van 288.000 euro, waarvan 96.000 euro met uitstel. Ook de algemeen directeur, de hoofdarts en een anesthesist werden schuldig bevonden. Zij kregen echter geen straf opgelegd, omdat de zwaarste fout volgens de rechter bij het ziekenhuis lag. De directeur technische zaken en het bedrijf dat het operatiekwartier installeerde, werden vrijgesproken.

Ouders opgelucht

,,We zijn tevreden dat er eindelijk schuldigen zijn aangeduid. Het is voor ons een echte opluchting na een jarenlange strijd om rechtvaardigheid”, zeggen ouders Jurgen Cottignie (35) en Dominique Van Simay (32). ,,Het staat nu vast dat er vier partijen schuldig zijn aan de dood van onze Jasper. Dat betekent heel veel voor ons.”  De ouders kunnen nu verder met hun leven. ,,Al moeten we nog afwachten of er beroep komt”, blijven ze voorzichtig.

,,Het blijft tot vandaag lastig”, voegen ze toe. ,,Jasper vergeten zullen we nooit. Ook ons dochtertje zit nog steeds met veel vragen over haar broertje. Bij Sinterklaas zullen we opnieuw een schoentje minder moeten zetten. We hebben zijn dood misschien al een plaats kunnen geven, maar vergeten doen we hem nooit.”

Volledig scherm
Voor de ouders is de uitspraak een opluchting na een jarenlange strijd om rechtvaardigheid. © Simon Mouton Photo News

Te vroeg in gebruik genomen

Het openbaar ministerie benadrukte tijdens de zaak dat het operatiekwartier te vroeg in gebruik was genomen. Procureur Christophe Bergez hekelde ook het gebrek aan geschreven procedures en vroeg een principiële bestraffing. Volgens het parket moest de rechtbank vooral oordelen of het ziekenhuis dan wel haar personeel de zwaarste fout had gemaakt. Om die reden kregen de algemeen directeur, de hoofdarts en een anesthesist dus geen straf. De zwaarste fout was het gebrek aan beleid of richtlijnen in het ziekenhuis.

Volgens de verdediging van het ziekenhuis was van een lichtzinnig beleid geen sprake. De rechtbank stelde echter vast dat de operatiezaal zomaar zonder controle in gebruik was genomen. Ook de branddectectie was bijvoorbeeld niet gecontroleerd. ,,Het is opvallend dat nog altijd niemand kan zeggen wie besliste dat het OK gebruikt mocht worden”, klonk het in het vonnis. De rechtbank hekelde het gebrek aan communicatie en geschreven richtlijnen, waar elk normaal en voorzichtig ziekenhuis over moet beschikken. Bij een keuring zou de fout aan het licht gekomen zijn en was de dood van Jasper vermeden.

Volledig scherm
Vader Jurgen en moeder Dominique met baby Jasper en zus Jana in 2012. © Belga

Toestemming

De algemeen directeur en de directeur op vlak van infrastructuur wierpen op dat ze nooit toestemming gegeven hebben om het operatiekwartier te gebruiken.  De rechters oordeelden echter dat Frank L. (50) als algemeen directeur wel degelijk de beslissing genomen moet hebben. Hij had zich moeten informeren of het operatiekwartier al dan niet in orde was. De directeur technische zaken ging wel vrijuit. 

Apparatuur testen

Twee anesthesisten bleven erbij dat ze al het mogelijke hebben gedaan om baby Jasper te redden. Volgens de rechtbank had Jan E. (58) echter zijn apparatuur moeten testen. ,,Er was geen reden om de opgelegde tests van het toestel niet uit te voeren.” Luc H. (62) schoot als anesthesist zijn collega enkele minuten te hulp. In die rol trof hem volgens de rechtbank geen schuld, maar als hoofdarts van het ziekenhuis schoot hij wel tekort. Een vluchtige, visuele controle had volgens de rechtbank volstaan om het probleem te ontdekken en de dood van baby Jasper te vermijden.

Volgens de advocate van het bedrijf dat de operatiezaal installeerde, zou het probleem bij een eindkeuring aan het licht zijn gekomen, maar werd de installatie door het ziekenhuis op eigen houtje al in gebruik genomen. De rechtbank volgde het standpunt van het bedrijf. De firma kon niet weten dat het ziekenhuis het operatiekwartier ondanks de waarschuwingsstickers toch al zou gebruiken.

Schadevergoeding

Het ziekenhuis, de directeur en de twee artsen moeten 66.000 euro gerechtskosten ophoesten. De ouders van het slachtoffer kregen elk 25.000 euro schadevergoeding toegewezen. Voor de materiële kosten werd een voorlopige schadevergoeding van bijna 10.000 euro uitgesproken. Aan de zus van baby Jasper moet 7.500 euro schadevergoeding betaald worden. Andere familieleden krijgen in totaal ongeveer 25.000 euro schadevergoeding.