Volledig scherm
De rubbergranulaat korrels op kunstgras zou onverantwoorde gezondheidrisico's geven. © anp

Brussel overweegt veiliger korrels op voetbalvelden

Kunstgras voetbalvelden in heel Europa krijgen korrels met een veiliger samenstelling als over twee maanden blijkt dat het huidige rubbergranulaat onverantwoorde gezondheidrisico's geeft. Brussel zegt dat in antwoord op vragen van zowel de Partij voor de Dieren als deze krant.

Industriecommissaris Bienkowska wacht met spanning op de uitslag van het onderzoek, in haar opdracht, dat het Europese Agentschap voor Chemicaliën (ECHA) over twee maanden afrondt. ,,De Commissie neemt zorgen over de gezondheid zeer serieus. Verdere stappen hangen af van de uitkomsten van dit onderzoek", aldus haar woordvoerster.

Het probleem blijft niet beperkt tot Nederland, want volgens de Poolse Commissaris liggen de korrels 'in de meeste, zo niet alle lidstaten'.

Risico's

Quote

Sporters komen op kunstgras­vel­den veelvuldig in aanraking met instrooima­te­ri­aal. Daarom zouden dezelfde veilig­heids­ei­sen moeten gelden als voor sportuit­rus­ting.

Anja Hazekamp, Europarlementariër PvdD

Op 8 maart besloten de lidstaten op haar voorstel en in overleg met de industrie om de korrels uit gerecycleerde autobanden als 'mengsel' te beschouwen en niet als 'voorwerp', waardoor ze aan veel minder hoge veiligheidsnormen hoeven te voldoen. Achteraf, beseft ze, is dat misschien fout geweest. Ook in Ierland en Groot-Brittannië worden gezondheidsklachten toegeschreven aan het hoge gehalte aan pak's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) in de korrels.

Volgens Anja Hazekamp, Europarlementariër van de Partij voor de Dieren, erkent Brussel nu dat het rubbergranulaat voor tussen het gras duizend maal zo veel kankerverwekkende pak's mag bevatten als een sportuitrusting. Hazekamp vindt dat onlogisch. ,,Sporters komen op kunstgrasvelden veelvuldig in aanraking met instrooimateriaal. Daarom zouden dezelfde veiligheidseisen moeten gelden als voor sportuitrusting."
Zij wil de Europese sportvelden kunstgrasvrij. ,,Dat is beter voor sporters en beter voor het milieu. Jaarlijks komt door het gebruik van kunstgraskorrels alleen al in Nederland meer dan 1 miljoen kilo aan microplastics in het milieu terecht. Behalve gezondheidsrisico's veroorzaakt kunstgras dus bodemvervuiling en plastic soep in onze oceanen."

Robbertje

Over de vraag wie voor de kosten mag opdraaien als de bestaande rubberkorrels weg moeten, kan nog een stevig robbertje worden gevochten. Volgens Brussel worden specifieke eisen 'normaal' bij aanbestedingen gesteld, en schrijft een algemene richtlijn voor dat alle producten die in de markt worden gezet veilig moeten zijn.

Volgens de woordvoerster van Bienkowska kunnen lidstaten scherpere eisen stellen als ze bang zijn voor ernstige risico's en heeft ook de Fifa speciale eisen voor kunstgrasvelden. 

Algemeen Dagblad gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement