Volledig scherm
Konikpaarden in de Oostvaardersplassen in de sneeuw. © ANP

CDA wil dat Brussel ingrijpt
in Oostvaardersplassen

Het project met grote grazers in de Oostvaardersplassen is zo ‘gruwelijk mislukt’, dat Brussel er moet ingrijpen. In vragen aan de Europese Commissie dringt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik aan op spoedmaatregelen.

Volledig scherm
Annie Schreijer-Pierik (CDA) in het Europees Parlement in Brussel. © ANP

Na de ‘grootschalige verhongering’ van meer dan 1700 konikpaarden, edelherten en Heckrunderen in de afgelopen drie wintermaanden lopen nu beschermde planten en andere dieren in het ‘hermetisch afgegrendelde’ natuurgebied gevaar, zo meent Schreijer. ,,Wilgenbossen, vlierstruwelen en rietpercelen in het gebied zijn verwoest door wanhopig voedsel zoekende grote grazers. Hongerige edelherten trekken het moeras in waardoor de Natura-2000-waarden waarvoor dit gebied is aangewezen, in het geding komen. Beschermde soorten moerasvogels binnen dit Europees aangewezen gebied worden zo nodeloos in gevaar gebracht.” 

Schreijer wil dat de grote grazers eerst verplicht worden bijgevoederd en dat Brussel daarna aanvullende beheersmaatregelen oplegt, zoals verwijdering of verplaatsing van het overschot aan grote grazers. Schreijer wil tenslotte van de Commissie weten of zij het massaal laten uithongeren van gezonde dieren in  overeenstemmen acht met de EU-principes van dierenwelzijn.