Volledig scherm
Noodopvang zonder echte voorzieningen maakt het niet makkelijker om spanning te vermijden. © anp

'Geen religieuze spanningen in asielzoekerscentra'

In asielzoekerscentra in Nederland zijn geen signalen van religieuze conflicten tussen verschillende groepen. 'Normale' dagelijkse spanningen tussen mensen onderling komen wel voor. Dat zegt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Quote

Wij hebben geen signalen van religieuze conflicten

Jan-Willem Anholts, COA

Hoewel er onlangs een massale vechtpartij uitbrak in een asielzoekerscentrum in Dronten tussen Syrische moslims en Eritrese christenen, ontkent het COA religieuze spanningen.

Scheiding
,,Wij hebben geen signalen dat er religieuze spanningen zijn tussen de verschillende groepen en zijn ook geen voorstander van scheiding van groepen'', aldus landelijk voorlichter Jan-Willem Anholts.

Enkele christenen in de opvang lieten eerder anoniem weten dat zij worden bedreigd door moslims in de opvang. Het COA stelt echter deze signalen nooit gehoord te hebben. De Nederlandse Politiebond deed gisteren een duit in het zakje door wel iets te zien in gescheiden opvang bij aantoonbare onrust, omdat ze anders denken het nog druk te zullen gaan krijgen.

Volgens het COA moeten alle verschillende groepen en religies in de opvang echter leren om met elkaar om te gaan, zoals dat later in de 'gewone' maatschappij ook zal gaan. ,,Gescheiden opvang van nationaliteiten of religie is bij ons niet aan de orde. Hoe moeten ze straks anders integreren in de Nederlandse samenleving? In de gelden de Nederlandse omgangsvormen. Dat wil zeggen: geen ruimte voor discriminatie, iedereen moet naast elkaar kunnen leven.''

Het COA hanteert regels om de veiligheid te kunnen garanderen. ,,Iedereen ondertekent bij ons een set huisregels en daar moeten ze zich aan houden. Dat gaat van roken op de kamer tot opmerkingen maken en ongewenst gedrag.''

Sancties
Volgens Anholts is het zeker niet naief om te vertrouwen op simpele huisregels. ,,Ons personeel heeft de bevoegheid om op te treden en zo nodig sancties op te leggen. Dat kan gaan om het opleggen van geldboetes en zelfs om uitsluiting van opvang. Bovendien kan ongewenst gedrag ook conseqeunties hebben voor de procedure.''

Het COA nuanceert de stroom berichten over ongewenst gedrag. ,,Mensen maken het allemaal groter dan het is. Als mensen te dicht op elkaar zitten, ontstaan conflicten. Als iemand de radio te hard heeft staan in de opvang, dan onstaat ook ruzie. Maar er wordt meteen maar aangenomen dat het om religie gaat. Dat is niet zo.''

Noodopvang
Volgens oud-directeur Nettie Groeneveld van het azc in Dokkum is het niet zo gek dat er af en toe onenigheid is op een opvanglocatie. Helemaal nu allerlei alternatieve en in aanleg ongeschikte plekken in sneltreinvaart klaar moeten worden gemaakt voor noodopvang. Groeneveld vergelijkt de spanningen met het gedrag van Nederlanders in het uitgaansleven.

,,Overal waar grote groepen mensen bij elkaar zien, kunnen problemen ontstaan. Als ik hier op zondagmorgen door het dorp kom, zie ik ook de vernielingen van de uitgaansnacht'', stelt Groeneveld nuchter vast.

Weerstand
Groeneveld kreeg in het verleden te maken met grote weerstand. De bevolking beschuldigde de asielzoekers in het centrum van de moord op Marianne Vaatstra (16). Later bleek dat onterecht. Een Friese veeboer bleek verantwoordelijk voor de gruwelijke moord.

Volgens de oud-directeur maakt de hedendaagse sterke instroom van vluchtelingen het niet makkelijker om voor goede begeleiding te zorgen. ,,Je mist voorzieningen als sportvelden en dergelijke, waardoor mensen zich eerder vervelen. Dan kan er onenigheid ontstaan. Maar er zijn heel veel factoren die kunnen zorgen voor problemen. Daar kun je niet zomaar een eenduidig antwoord op geven.''

Dijkhoff
Ook staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie is tegen scheiding van groepen. ,,Wie geweld in eigen land ontvlucht en hier komt voor veiligheid en vrijheid moet zich simpelweg houden aan de Nederlandse normen en waarden en de Nederlandse wet'', aldus Dijkhoff. ,,Dat betekent ook dat je respect hebt voor de geloofsbeleving van een ander.''

Dijkhoff nuanceert de spanningen en stelt dat er op plekken waar veel mensen op elkaars lip zitten, altijd spanningen ontstaan. Hij stelt dat lang niet altijd duidelijk is wat de oorzaak van een vechtpartij is. In antwoord op vragen van de SP zei Dijkhoff dat hij geen aanwijzingen heeft dat er in asielzoekerscentra veel meer geweld plaatsvindt dan elders in de samenleving.


Begeleiding
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is inmiddels met een voorstel gekomen om mensenrechtenorganisatie Amnesty International in te zetten bij de integratie van vluchtelingen. Volgens de PKN kan begeleiding en voorlichting zorgen voor een betere overgang naar een andere cultuur. Ook moet het volgens de organisatie bescherming bieden aan andere religieuze of niet-religieuze groepen.