Volledig scherm
© ANP

Huisarts kan straks via tolk praten met vluchteling

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning kunnen straks een half jaar lang via een tolk met de huisarts communiceren in hun eigen taal. Dat gaat zorgminister Edith Schippers regelen.

Quote

Naast voorzienin­gen als een tolk, zijn er ook andere middelen beschik­baar om met taalproble­men om te gaan

Edith Schippers, minister
Volledig scherm
© ANP

De nieuwe (telefonische) tolkvoorziening voor statushouders zal maximaal twee jaar overeind blijven, antwoordt de bewindsvrouw op vragen van Kamerleden over de nieuwe zorgbegroting. Schippers: ,,Van iemand die nog maar korte tijd in Nederland is, kan niet worden verwacht dat zij/hij de Nederlandse taal voldoende beheerst. Ik ben daarom voornemens huisartsen tijdelijk te ondersteunen." 

Er is nu geen algemene tolkenvergoeding in de zorg. Mensen die hier wonen, moeten zelf leren Nederlands te spreken. Bij vluchtelingen is volgens de minister echter sprake van een uitzonderingssituatie.  

,,De verhoogde instroomcijfers in het afgelopen jaar hebben ertoe geleid dat er een versnelde doorstroming uit de opvangvoorzieningen is gerealiseerd, waardoor asielzoekers nu sneller aangewezen zijn op de reguliere zorgvoorzieningen", aldus de bewindsvrouw op Volksgezondheid.

Potjes
Voor de voorziening zal Schippers een bedrag van in totaal 4,525 miljoen euro reserveren. Meer zou niet nodig zijn 'gezien de teruglopende instroomcijfers' van asielzoekers. Het geld haalt ze uit bestaande potjes.  

Schippers benadrukt wel: ,,Naast voorzieningen als een tolk, zijn er ook andere middelen beschikbaar om met taalproblemen om te gaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruik van beeldmateriaal, Google translate en de website huisarts-migrant.nl."

Te mager
De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vinden het voorstel veel te mager. Schippers zou de vluchtelingen die een nieuw in een gemeente komen wonen en alle zorgverleners die hen de juiste zorg proberen te leveren, niet serieus nemen.

De huisartsen vinden een half jaar te weinig, willen ook een tolkentelefoon voor andere zorgverleners en ze willen niet dat het een tijdelijke regeling betreft. ,,De structurele inzet van de tolkentelefoon is de enige manier waarop veilig zorg verleend kan worden. Alleen dan krijgt de patiënt optimale zorg en loopt de zorgverlener niet onnodig het risico een medische fout te maken omdat de communicatie tekortschiet."