Volledig scherm
David Davis en Michel Barnier. © AFP

Londen aanvaardt Brexitaanpak Brussel

Groot-Brittannië heeft vandaag op zijn eerste onderhandelingsdag in Brussel de Europese Brexitaanpak aanvaard. De toekomstige relatie van het VK met de Unie komt pas veel later aan de orde, het eerste onderhandelingsissue zijn de rechten van Europese burgers in Groot-Brittannië en omgekeerd, die van Britse onderdanen in Europa.

Quote

Wij willen van onze kant alles in het werk stellen om een akkoord te vinden dat in het belang is van alle burgers

David Davis

Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier maakte dat vanavond bekend aan het slot van de eerste uren overleg met zijn Britse collega in Brussel. Barnier noemde de eerste onderhandelingsdag ‘nuttig’, zijn Britse counterpart David Davis noemde die ‘productief’. 

Davis kwam naar Brussel met de boodschap dat de Britten ‘een nieuw, diep en speciaal partnerschap’ met de EU willen opbouwen. ,,Er komen uitdagende tijden aan. Wij willen van onze kant alles in het werk stellen om een akkoord te vinden dat in het belang is van alle burgers”, aldus Davis.

Hij zag veel gemeenschappelijks in de benadering van Londen en Brussel als het gaat om de rechten van burgers. Conform de Europese wensen gaat het in de eerste fase ook om het bedrag dat de Britten Brussel moeten betalen, een heikel punt in Londen, en om de toekomstige Iers/Noord-Ierse grens. Op de vraag of dit tekenend zal zijn voor de rest van de onderhandelingen, dat de Britten meteen al inleveren, zei Davis: ,,Het gaat er niet om hoe je de onderhandelingen begint, het gaat erom hoe je ze afsluit.” 

Tevreden

Barnier maakte een tevreden indruk. Vlak voor de aftrap keek hij bedrukt en zei hij te hopen ‘dat ik later deze week een constructieve start van de onderhandelingen kan rapporteren aan de regeringsleiders’. Die komen donderdag en vrijdag bijeen, apart, maar ook met de Britse premier May. De leiders rekenen op een speech van haar over hoe zij het Britse vertrek voor zich ziet, maar zullen daar niet op reageren. Het laatste wat zij willen is Barnier voor de voeten lopen.

De onderhandelingsteams kwamen overeen te werken in vierwekelijkse cycli. Ze onderhandelen één week per maand en gebruiken de andere drie weken voor voorbereiding en terugkoppeling. Ook dat was een Europese wens, omdat Barnier – die via de Commissie onderhandelt voor de 27 resterende lidstaten – met elk van die 27 nauwe contacten wil onderhouden. 

Wraak

Aan het eind van de rit wil hij bovendien vijf maanden vrijhouden voor de parlementaire goedkeuring van het akkoord, dat hij najaar 2018 hoopt te bereiken. Barnier zei dat hij het hele proces ‘uitzonderlijk transparant’ wil houden. Davis echode dat meteen. Barnier verzekerde ook dat Europa niet uit is op ‘wraak’ of ‘revanche’. Brussel heeft steeds gezegd dat het op zoek is naar een sterk en evenwichtig akkoord. De twijfel of dat erin zit is gegroeid omdat de positie van May fors is verzwakt.

De twee toponderhandelaars leken goed op elkaar ingespeeld. Barnier citeerde EU-grondlegger Jean Monnet, die op de vraag of hij een optimist dan wel een pessimist was, antwoordde: ,,Ik ben vastberaden.” Davis op zijn beurt citeerde Churchill. Die zei dat de optimist een kans in elke moeilijkheid ziet, en de pessimist een probleem in elke kans. Voordat de twee toponderhandelaars aan hun lichte lunch van Belgische asperges, rode poon en schuimgebak schoven, ‘verrasten’ ze elkaar met cadeaus. Davis kreeg een wandelstok uit Barniers geboortestreek, de Savoie, Barnier – bekend als fanatiek bergwandelaar - de eerste editie van de memoires van een bergbeklimmer uit de Himalaya.