Volledig scherm
De lonen stijgen in heel Europa minder hard dan de productiviteit. Foto ter illustratie © ANP XTRA

'Lonen blijven in heel Europa al jaren achter'

De gemiddelde Europeaan werkt hard, maar ziet zijn inzet aan het eind van de maand niet terug in zijn loonzakje. Dat is al zo sinds de eeuwwisseling. Volgens de Europese vakbondskoepel Etuc hadden werknemers bij een eerlijke verdeling de afgelopen 16 jaar gemiddeld vier keer meer loonstijging gehad dan ze in werkelijkheid kregen. 

De European Trade Union Confederation baseert die conclusie op een meerjarige vergelijking tussen reële loonstijgingen en de productiviteitsgroei in alle 28 EU-lidstaten. De standaard economische theorie is dat loonstijgingen de productiviteitsgroei volgen, maar in Europa lopen die twee al sinds de eeuwwisseling zeer fors uiteen, aldus Etuc. 

,,Werknemers krijgen geen eerlijk deel van de waarde van hun werk”, concludeert confederaal secretaris van Etuc Esther Lynch. ,,De enorme kloof tussen productiviteitsgroei en inkomensgroei bewijst overduidelijk de noodzaak om de lonen over heel Europa op te trekken.”

Quote

Werknemers krijgen geen eerlijk deel van de waarde van hun werk

Esther Lynch

Grote verschillen

De studie, uitgevoerd door de eigen studiedienst, kwam te vroeg om ook de cijfers over 2017 al te kunnen meenemen, maar de loonstijgingen in dat jaar in bijvoorbeeld Duitsland doen volgens Lynch niks af aan de gesignaleerde achterstelling van werknemers. Wel zijn de regionale verschillen groot. Zo was de productiviteitsgroei in Duitsland en Kroatië drie keer hoger dan de toegekende inkomensgroei, in België en Polen twee keer hoger.

In Nederland, waar de productiviteitsgroei 30 procent hoger lag dan de inkomensgroei, is werknemers minder loonstijging door de neus geboord. In Oostenrijk en Spanje was dat twee keer zoveel. In Portugal, Hongarije, Roemenië en zelfs Griekenland werden werknemers voor hun productiviteitsgroei bedankt met een loonsverlaging.

Overleg

De vakbondskoepel ziet in de cijfers een nieuwe ondersteuning van haar al jaren oude pleidooi om met sociaal overleg tot betere loononderhandelingen te komen. Zeker in landen waar de vakbeweging minder sterk is moeten overheden, Europese instellingen en werkgevers dat proces ondersteunen.

Poll

Ik ben tevreden met mijn salaris

  • Eens (18%)
  • Oneens (82%)
11852 stemmen