Volledig scherm
© Thinkstock

Racisme op het internet neemt sterk toe

Internet wordt meer en meer een vrijplaats voor discriminatie en racisme. In de eerste 9 maanden van dit jaar kreegt het Meldpunt Internet Discriminatie (MIND) ruim driehonderd klachten binnen over racistische uitingen op het net. Vorig jaar waren dat er 183, een stijging van 64 procent.

Veel Facebookers en Twitteraars kennen geen grenzen. Vaak zijn hun uitingen strafbaar, maar de kans op vervolging is nihil. Van de driehonderd meldingen ging bijna twee derde over discriminatie op ras of godsdienst.

,,Dit is zonder meer het gevolg van de vluchtelingenproblematiek," stelt Titus Visser, directeur van MIND. Zijn stichting onderzoekt of bij de binnengekomen meldingen inderdaad sprake is van 'strafbare groepsdiscriminatie', zoals dat heet. ,,Als dat zo is, vragen wij de betreffende website om het bericht te verwijderen. Meestal gebeurt dit. Als de site niet mee wil werken, stappen we naar het OM." Dat gebeurde vier keer sinds begin 2014. In slechts twee gevallen leidde dit tot vervolging. ,,Als de website de reactie heeft verwijderd, is de strafbare gedraging verdwenen," zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. ,,We laten het dan bij een waarschuwing."

Antisemitisme
Buiten de aangiftes via MIND om voert het OM circa vijftien zaken per jaar over online discriminatie. ,,Daar zit een lichte stijging in," zegt de woordvoerder. ,,In de meeste gevallen gaat het om antisemitisme."

Het werkelijke aantal discriminerende uitingen op internet is veel groter, beaamt Visser. ,,Als je gaat speuren, kun je zo duizenden gevallen er uit pakken. Dat is echter niet onze taak.''

Volgens Martin Tanis, universitair hoofddocent Communicatiewetenschap aan de VU in Amsterdam, zorgen sociale media ervoor dat discussies eerder uit de hand lopen. ,,Doordat enkel via geschreven tekst kan worden gecommuniceerd, is het voor de schrijver moeilijker nuances aan te brengen." Dat ze geen mens van vlees en bloed tegenover zich hebben, maakt hen volgens Tanis ongeremder.

  1. Ouders Spaanse Julen (2) schikken met eigenaar van put die hun zoontje het leven kostte

    Ouders Spaanse Julen (2) schikken met eigenaar van put die hun zoontje het leven kostte

    De ouders van de peuter die een jaar geleden in Zuid-Spanje in een illegaal gegraven put viel en daardoor overleed, hebben een buitengerechtelijke deal gesloten met de grondeigenaar. Tegen hem zou morgen een rechtszaak beginnen maar David Serrano aanvaardde vandaag de verantwoordelijkheid voor ‘doodslag door ernstige nalatigheid’ en ging akkoord met het betalen van een schadevergoeding van 190.000 euro.