Volledig scherm
Belkacem vreest een uitlevering aan Marokko, een land waarmee hij zich niet verbonden voelt. © AFP

Sharia4Belgium-leider Fouad Belkacem is zijn Belgische nationaliteit kwijt

Het hof van beroep in Antwerpen heeft de Belgische nationaliteit afgenomen van Fouad Belkacem, de gewezen leider van terreurbeweging Sharia4Belgium. Het openbaar ministerie in België had hierom gevraagd, omdat Belkacem ernstig tekort is geschoten in zijn verplichtingen als Belgisch burger.

Fouad Belkacem (36) werd in januari 2016 veroordeeld tot 12 jaar cel en 30.000 euro boete als leider van de terroristische groepering Sharia4Belgium. In oktober 2016 werd de procedure gestart om hem zijn Belgische nationaliteit te ontnemen. 

Volgens het Antwerpse parket-generaal vormt hij een permanente bedreiging voor de openbare veiligheid en is hij ernstig tekortgeschoten in zijn verplichtingen als Belgisch burger. Belkacem heeft nu alleen nog de Marokkaanse nationaliteit.

,,Uitstekend dat een terroristenleider zijn nationaliteit verliest, maar dat zou gewoon automatisch moeten gebeuren bij een veroordeling voor terrorisme”, reageerde de Belgische staatssecretaris Francken vanochtend op Twitter. 

Volledig scherm
Belkacem vreest een uitlevering aan Marokko, een land waarmee hij zich niet verbonden voelt. © Belga

Liliane Verjauw, de advocaat van Fouad Belkacem, reageerde niet verrast. ,,Dit hadden wij verwacht. Het gerecht wil een voorbeeld stellen door Belkacem zijn nationaliteit af te nemen. Wij zoeken uit hoe wij die beslissing toch nog kunnen aanvechten. Cassatieberoep behoort tot de mogelijkheden en daarna het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.” 

Marokko

,,Fouad Belkacem en zijn familie weten wat de volgende stap zal zijn: de uitwijzing naar Marokko”, aldus Verjauw. ,,Daar komt de veiligheid van meneer Belkacem in het gedrang. De voorbije weken is duidelijk geworden hoe regimes zoals dat in Marokko omgaan met politieke tegenstrevers. Er zijn voorbeelden genoeg waarbij mensen niet worden uitgewezen naar Marokko omdat zij er dreigen te worden vervolgd en gemarteld.”

Volgens Verjauw is Belkacem in zijn hele leven hooguit zes maanden in Marokko geweest. ,,Belkacem is een product van de Belgische maatschappij, niet van de Marokkaanse. Ik ga een eventuele uitwijzing aanvechten met alles wat in mijn macht ligt.”

Volledig scherm
Belkacem is de bekendste Syrië-ronselaar in ons land. © Belga

Belkacem was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Tijdens de behandeling van zijn zaak zei hij dat hij altijd een band met België zal behouden, zelfs als zijn nationaliteit wordt ingetrokken. ,,Mijn ouders, mijn grootmoeder, mijn vrouw, mijn kinderen blijven hier wonen. Ik zal altijd met hen in contact blijven”, zei Belkacem toen. Intussen zit hij 5 jaar vast. Hij werd verschillende keren veroordeeld en zit tot 25 mei 2027 vast. De zwaarste gevangenisstraf kreeg hij in januari 2016, toen hij tot 12 jaar cel werd veroordeeld als leider van de terroristische organisatie Sharia4Belgium. 

Onder zijn bewind verwierp Sharia4Belgium de democratie in België en riep op om van België een islamitische staat te maken. Belkacem predikte ook de doodstraf voor homo's en lesbiennes.