Zo kwam het Iran-akkoord tot stand, én hierom stapte Amerika eruit

VideoIn zijn oordeel over het Iran-akkoord is Donald Trump standvastig: toen president Obama er met Iran over onderhandelde liep hij er al tegen te hoop. ,,Met zijn onbetrouwbare regime kun je eenvoudigweg geen zaken doen’’, aldus Trump.

1. Wat behelst het Iran-akkoord?

Het in 2015 gesloten verdrag, de Joint Comprehensive Plan of Action, is ondertekend door Iran en zes toonaangevende mogendheden: de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China. Het draait om nemen en geven. Iran houdt zich aan afspraken die het onmogelijk maken een kernbom te produceren. De voorraad verrijkt uranium, nodig voor de productie van een kernwapen, is van 10.000 kilo teruggebracht naar 300 kilo. Bovendien gaat het om laag verrijkt uranium (3,67 procent) voor gebruik in een kernreactor. Voor een kernwapen is 90 procent verrijkt uranium nodig. Ook de productie van plutonium is aan banden gelegd. Het Internationaal Atoomagentschap IAEA controleert met inspecties in Iran. In ruil daarvoor zijn Amerikaanse en internationale sancties opgeheven.