Volledig scherm
Lake Michigan bij Chicago eind oktober, ten tijde van superstorm Sandy. Toen werden in het meer nog golven van recordhoogte gemeten. © AP

Zorgen om laagste waterpeil ooit in Great Lakes

Twee van de vijf Great Lakes, de meren op de grens van de Verenigde Staten en Canada, hebben het laagste waterpeil bereikt dat ooit is gemeten. Dat heeft de onderzoeksdienst van het Amerikaanse leger dinsdag bekendgemaakt.

In Lake Michigan (waaraan Chicago ligt) en Lake Huron, meren die met elkaar in verbinding staan, was het waterpeil tijdens metingen in januari 73 centimeter lager dan het langjarig gemiddelde. Sinds januari 2012 is het peil gezakt met ruim 43 centimeter. De metingen worden uitgevoerd sinds 1918.

Extreme situatie
Ook het waterniveau in de overige meren - Lake Superior, Lake Erie en Lake Ontario - bevindt zich ruimschoots onder het gemiddelde. Een woordvoerder van het U.S. Army Corps of Engineers, verantwoordelijk voor de metingen, spreekt van een 'extreme situatie'.

Voor onder meer de scheepvaart brengt de lage waterstand tal van praktische problemen met zich mee. Havenonderhoud en de toegang tot havens wordt bemoeilijkt. Economische schade treedt ook op doordat schepen vanwege hun diepgang minder zwaar kunnen worden beladen.

Moerassige gebieden
Ook de natuur ondergaat aan de kustlijn soms ingrijpende veranderingen. Gebieden die zich bevinden tussen zandstranden en het water, worden steeds vaker ingenomen door moerassige gebieden waar planten omhoogschieten. Toeristen laten zich daardoor nogal eens afschrikken.

De waterstand vertoont vooral sinds de tweede helft van de jaren negentig een sterk neergaande lijn. De afname wordt maar voor een deel toegeschreven aan natuurlijke oorzaken, zoals de klimaatverandering. Belangrijkste oorzaak zou het uitbaggeren zijn van waterwegen die fungeren als afvoer, ooit noodzakelijk geacht om de scheepvaart te vergemakkelijken.