Volledig scherm
© anp

Ergernis over soap rond de twee Rembrandts groeit

In de Kamer groeit de ergernis over de soap rond de twee Rembrandts. De fractieleiders wisten niet dat Nederland en Frankrijk al sinds de zomer sámen proberen de portretten te bemachtigen.

Hebben minister Jet Bussemaker en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer langs elkaar heen gewerkt? Het heeft er alle schijn van. Toen de Tweede Kamer het kabinet de opdracht gaf zich in te spannen om de twee Rembrandts naar Nederland te halen, hadden zij geen idee dat Nederland en Frankrijk al sinds de zomer samen probeerden de twee schilderijen te bemachtigen. Een aantal fractievoorzitters is daar nu ontstemd over.

Zij wisten niet dat minister Bussemaker al met haar Franse collega een brief naar de eigenaar had gestuurd. Daarin werd de mogelijkheid geschetst voor een gezamenlijke aankoop van de Rembrandts, een optie die 'gunstig voor het nationaal erfgoed van beide landen' zou zijn, zo schrijven de bewindslieden.

Ophoesten
Gisteren werd een debat gehouden om toestemming van de Kamer te krijgen over de 80 miljoen euro die het kabinet beschikbaar stelt voor de aankoop van de portretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit. Het Rijks zou de tweede 80 miljoen ophoesten.

Nu heerst alom verwarring. Hoewel Bussemaker gisteren stelde 'zo snel als mogelijk' duidelijkheid te geven, lijkt het uitgesloten dat allebei de schilderijen Frankrijk verlaten om in het Rijksmuseum te worden tentoongesteld. De Franse minister van Cultuur Fleur Pellerin ligt flink onder vuur over de manier waarop ze heeft gehandeld rond de verkoop van de twee Rembrandts. 1,5 jaar lang had het Louvre de kans om de werken aan te kopen voor 160 miljoen euro, maar er was noch geld noch interesse.

,,Frankrijk heeft geen enkele serieuze poging gedaan om dat geld bij elkaar te krijgen," concludeerde kunstcritica Roxana Azimi. ,,Frankrijk heeft alles verkeerd gedaan wat verkeerd gedaan kon worden." Na een jaar onderhandelen ketste de aankoop af.

Eigen houtje
Nederland ging ondertussen ook aan de slag. Bussemaker schreef op 14 juli samen met Pellerin de bewuste brief aan eigenaar Éric de Rothschild. Maar achter de schermen onderhandelden Den Haag en het Rijksmuseum op eigen houtje over Hollandse aankoop van beide schilderijen.

In de Franse pers wordt al laatdunkend geschreven over 'gerommel met Rembrandt'. Minister Pellerin voelde zich geschoffeerd door de Nederlanders en toverde plotseling ook 80 miljoen tevoorschijn voor één doek, dankzij een gift van de Franse Centrale Bank. Maar volgens het vaktijdschrift La Tribune de l'Art was de Franse centrale bank bereid 160 miljoen euro op tafel te leggen om beide schilderijen te kopen.

Pellerin wil nu koste wat koste haar reputatie redden. ,,Nederland mag zijn handen dichtknijpen als niet allebei de schilderijen in Frankrijk blijven," zegt een betrokkene.