Volledig scherm
De oversteekplaats voor fietsers op de Zuidpoldersingel in Delfgauw staat bekend als zeer gevaarlijk. © persco.nl

'Drukke wegen worden veiliger in Pijnacker'

De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat de komende jaren miljoenen euro's investeren in verbeteringen in het wegennet. De maatregelen zijn mede bedoeld om de verkeersveiligheid te verhogen.

De aanpassingen zijn verwerkt in de gemeentelijke projectagenda Verkeersveiligheid 2018-2020. Voorgesteld wordt om extra geld te besteden aan de Delftsestraatweg in Oud-Delfgauw en de Kerkweg in Nootdorp. Eerder was al bepaald dat de Vlielandseweg, de Katwijkerlaan en het Oranjeplein in Pijnacker worden aangepakt.

De plannen vloeien voort uit een verkeersveiligheidsanalyse, die verkeersadviesbureau DTV Consultants heeft opgesteld. Dat gebeurde onder meer op basis van een uitgebreide enquête onder de inwoners van Pijnacker-Nootdorp.

Kerkweg in Nootdorp

De deelnemers aan het onderzoek geven de verkeersveiligheid in Pijnacker-Nootdorp over de hele linie een dikke voldoende. Knelpunten zijn er echter wel. Vooral de Kerkweg in Nootdorp wordt als onveilige plek genoemd. Verkeersdeelnemers wijzen ook diverse rotondes aan als onveilig. Ook knelpunten op de routes in de omgeving van scholen worden veel genoemd. 

Ongelukken

In de analyse is gekeken of er op de als onveilig ervaren plekken ook veel ongelukken gebeuren. Op die manier is bepaald op welke plekken investeringen het meest gewenst zijn.

 DTV Consultants concludeert overigens dat het verwachte verband tussen vermeende onveiligheid en ongelukken op veel plekken niet optreedt. De verklaring is deels psychologisch van aard, stellen de verkeersdeskundigen. ,,Op als onveilig ervaren plekken letten verkeersdeelnemers over het algemeen goed op. Dat draagt bij aan het veilig gebruik van de weg.''

Verkeersdrukte

Een verband tussen verkeersdrukte en ongelukken is er in Pijnacker-Nootdorp echter wel. ,,Bij druk verkeer is vaak sprake van onoverzichtelijke situaties en ook het geduld om voorrang te verlenen en af te wachten met oversteken neemt af,'' schrijft het college. ,,De kans op ongevallen wordt daardoor groter. Bij de projecten voor de komende jaren wordt daarom voorrang gegeven aan knelpunten waar sprake is van drukke stromen langzaam en snel verkeer.''

Het aantal ongelukken in Pijnacker-Nootdorp valt overigens relatief mee. Jaarlijks zijn er 7,1 ongelukken per duizend inwoners. Dit ligt flink onder het provinciale gemiddelde: in Zuid-Holland zijn 16,5 ongelukken per duizend inwoners.

De verbeterplannen komen na het zomerreces aan bod bij de behandeling van de Najaarsnota  en de begroting 2019. 

In samenwerking met indebuurt Delft