Volledig scherm
Populieren in Midden-Delfland. © Staatsbosbeheer

Fel protest tegen kap populieren

KNNV Delfland, de Bomenstichting en de Midden-Delflandvereniging maken bezwaar tegen de door gemeente Midden-Delfland afgegeven vergunning om ruim 200 bomen te kappen in het Kraaiennest in Maasland. 

Staatsbosbeheer wil 236 populieren in het Maaslandse recreatiegebied weghalen, omdat de bomen te oud zouden zijn. Als het hevig stormt kunnen de bomen een gevaar vormen voor bezoekers van het natuurgebied.

Veel organisaties en natuurliefhebbers zijn het niet eens met de kapvergunning. Dat komt mede doordat Staatsbosbeheer wil gaan kappen in het broedseizoen. ,,Kappen in broedtijd, wat denken ze wel niet?" zegt Geert van Poelgeest van KNNV. ,,Ze zeggen dat ze maatregelen nemen, maar waarom niet gewoon even wachten? Dat is veel beter voor de vogels."

Staatsbosbeheer is voornemens om te beginnen met kappen in de laatste week van mei. Dat valt nog binnen het broedseizoen, maar volgens de natuurbeheerder wordt er gekeken waar vogels hun nesten hebben gebouwd. Rond die nesten wordt niet gekapt.

Totaalplan

In het bezwaarschrift pleiten KNNV, de Bomenstichting en de Midden-Delfland voor een 'totaalplan voor het gebied'. ,,In plaats van iedereen tegen zich in het harnas jagen door één zo'n maatregel uit te voeren, kan Staatsbosbeheer beter met een groter plan komen voor het Kraaiennest. We missen het grotere plaatje. Wij willen graag gevarieerder groen terug. Het liefst lagere bebossing, dat is ook beter voor de weidevogels. Die houden van een open landschap. En natuurlijk niet weer populieren terugplanten, want die moeten dan over dertig jaar weer worden gekapt."

In samenwerking met indebuurt Delft