Volledig scherm
© Rijkswaterstaat

Raad van State toetst plan Blankenburgtunnel

De Raad van State buigt zich morgen over het dossier Blankenburgtunnel. Afgelopen mei tekenden onder meer de Midden-Delfland Vereniging beroep aan bij het rechtsorgaan tegen het besluit ter aanleg van de Blankenburgtunnel. Zij zijn van mening dat de minister (Schultz van Haegen) onvoldoende heeft gekeken of er alternatieven voor deze snelweg zijn. Volgens de organisaties is het noodzakelijk alternatieven te onderzoeken vanwege de negatieve effecten die de Blankenburgtunnel heeft op de leefomgeving.

'De Blankenburgtunnel tast de leefomgevingskwaliteit van vele omwonenden aan door een verslechtering van de luchtkwaliteit en beschadiging van het landschap van Midden-Delfland. Denk aan de aantasting van beschermde soorten zoals de zeldzame roerdomp en een toename van de stikstofoverlast in kwetsbare natuurgebieden. De minister had meer moeite moeten doen om na te gaan of deze gevolgen voorkomen kunnen worden', schrijven de betrokken natuurverenigingen Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delflandvereniging.

Het beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is de laatste kans voor de tegenstanders om de weg tegen te houden. De organisaties rekenen erop dat de Raad van State besluit dat de Blankenburgtunnel niet mag worden aangelegd.

Naar verwachting doet de Raad van State enkele maanden na de zitting uitspraak.

Algemeen Dagblad gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

In samenwerking met indebuurt Delft