Volledig scherm
Aquathermie is warmte winnen uit water. Maar dat kan ook omgekeerd, zodat het koeling veroorzaakt. © Domien van der Meijden

Waterschap Aa en Maas doet studie naar warmte winnen uit water, zodat aardgas straks tot het verleden behoort

DEN BOSCH - Waterschap Aa en Maas gaat samen met een groot aantal partijen onderzoek doen naar de mogelijkheden van warmte en koeling uit water: aquathermie.

Thermische energie uit water, dat is een bron voor duurzame verwarming en koeling voor bedrijven en woningen. Vandaar dat waterschap Aa en Maas met 35 andere partijen onderzoek gaat doen naar de mogelijkheden van deze groene bron van energie.

Quote

Wij willen graag vooraan staan met innovaties aanjagen

Dijkgraaf Lambert Verheijen, Waterschap Aa en Maas

Volgens Dijkgraaf Lambert Verheijen ziet het waterschap Aa en Maas zichzelf graag als koploper op het gebied van innovatie en energie. ,,In het nieuwe bestuursakkoord komt de inzet van aquathermie dan ook aan bod. Wij willen graag vooraan staan in het verkennen van de mogelijkheden en onderstrepen het belang van onderzoek naar gebruik van deze energiebron.”

De 36 partijen hebben samen een document ondertekend met de naam ‘Green Deal Aquathermie.’ Ondertekenaars van de green deal zijn onder meer drie ministeries, de Unie van Waterschappen, Vewin, VNG, STOWA, Erasmus Universiteit Rotterdam, Brabant Water en IF Technology BV. Het waterschap Aa en Maas onderzoekt of er proefprojecten gestart kunnen worden in gemeenten in Oost-Brabant.

Nederland van het aardgas af zien te krijgen

De gedachte is dat aquathermie een mooie mogelijkheid is om in Nederland van het aardgas af te kunnen koppelen. Want er zijn op verschillende manieren mogelijkheden om water voor energiebronnen te gebruiken. Daarbij gaat het om energie uit oppervlaktewater, energie uit afvalwater en energie uit drinkwater. Zo denkt men voor veertig procent de warmtevraag van stedelijk gebied te kunnen opwekken uit oppervlaktewater in Nederland. Uit afvalwater zou vijftien procent van de warmtevraag opgewekt kunnen worden.

Volledig scherm
Dit is géén aquathermie, maar stroom opwekken met een turbine, zoals hier in de Dommel in Gestel. © Domien van der Meijden
  1. Irritatie bij Werkwarenhuis over plannen met Kaaihal: ‘Inkomsten vallen straks voor een groot deel weg’
    PREMIUM

    Irritatie bij Werkwaren­huis over plannen met Kaaihal: ‘Inkomsten vallen straks voor een groot deel weg’

    Wo 16 okt. De plannen voor een nieuw te bouwen Kaaihal wekken veel irritatie op bij de uitbaters van het naastgelegen Werkwarenhuis op de Tramkade. In een ingezonden brief aan de gemeenteraad geven de initiatiefnemers van het Werkwarenhuis en Social Label dat met dat de komst van een nieuwe hal ‘de inkomsten van het Werkwarenhuis grotendeels wegvallen’. ,,Met alle gevolgen van dien.”

In samenwerking met indebuurt Den Bosch