Volledig scherm
Foto ter illustratie. © ANP

Acht partijen sluiten een klimaatpact

Acht partijen in de Haagse raad, samen goed voor 28 van de 45 zetels, hebben een klimaatpact gesloten. De stad moet wat hen betreft in de coalitieperiode 2018-2022 stukken minder CO2 uitstoten en veel schoner, zuiniger en groener worden. Het niet meer of beperkt toelaten van vervuilende voertuigen in delen van de stad lijkt met dit pact weer een serieuze optie.

Quote

Ik zit elf jaar in de raad en dit is voor het eerst dat zoveel partijen zeggen: dit hebben wij graag als inzet voor de komende collegepe­ri­o­de

Lobke Zandstra

Het Haagse klimaatpact is het resultaat van maandenlange gesprekken tussen de partijen die de huidige coalitie vormen (D66, PvdA, Haagse Stadspartij, CDA en VVD) en de kleine oppositiepartijen GroenLinks, ChristenUnie/SGP en Partij voor de Dieren. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar is het zaak 'een stevige bijdrage te leveren om de 1,5-gradendoelstelling van het klimaatakkoord van Parijs te halen'. De Tweede Kamer keurde in januari het klimaatakkoord goed.

,,In het Haags klimaatpact presenteren we duidelijke maatregelen ter inspiratie voor de opstellers van de verschillende verkiezingsprogramma's en de coalitie-onderhandelingen in 2018'', zegt Lobke Zandstra van de PvdA. Zij spreekt van een unieke samenwerking. ,,Ik zit elf jaar in de raad en dit is voor het eerst dat zoveel partijen zeggen: dit hebben wij graag als inzet voor de komende collegeperiode.''

Een van de punten die genoemd wordt in het pact is de komst van 'gedifferentieerde bereikbaarheid naar gebied en/of type voertuig'. De invoering van een milieuzone die oude dieselauto's weert uit het centrum (Utrecht en Rotterdam hebben dit al ingevoerd) lijkt daarmee niet langer een onmogelijkheid te zijn in de stad.

Invulling

Al haast Michel Rogier van het CDA zich om daaraan toe te voegen dat iedere partij een eigen invulling kan geven aan de manier waarop het broeikasgas CO2 verminderd moet worden. ,,Voor de ene partij is dat een milieuzone en een ander ziet liever meer autoluwe straten.''

De VVD, altijd fel gekant tegen milieuzones, oppert bij monde van Monique van der Bijl een betere samenwerking van bedrijven om hun producten bij klanten te krijgen. ,,Een afname van het aantal vervoersbewegingen is ook minder uitstoot.''

Naast een aantal voorstellen rond mobiliteit - waarbij de stad 'allereerst wordt ingericht op voetgangers, fietsers en het ov' - omvat het klimaatpact ook stimuleringsmaatregelen op het vlak van onder meer het verduurzamen van de woningbouw en van de economie. 

In samenwerking met indebuurt Den Haag

Den Haag