Volledig scherm
Lintjesregen.Burgemeester Pauline Krikke deelt de koninklijke onderscheidingen uit aan onder andere Ben Lachhab en Marleen Zuijderhout © Frank jansen

Deze mensen uit Den Haag en omstreken kregen vandaag een lintje

Het regende traditiegetrouw oranje lintjes in Nederland op de dag voor Koningsdag. Mensen die zich jarenlang inzetten voor goede doelen worden onderscheiden voor hun harde werk. Deze mensen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Rijswijk kregen vandaag een onderscheiding.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer H.W. de Boer - ooit politiechef en diplomaat - is na zijn pensionering zo mogelijk nog actiever dan ervoor. Bijvoorbeeld als voorzitter van de Stichting Golf Ockenburgh, als adviseur bij ROC Mondriaan en als lid van het College van Afgevaardigden bij Sociëteit De Witte. Verder zet hij zich in voor sportverenigingen als ADO Den Haag en hockeyvereniging Craeyenhout.

De heer F.H. Fockema Andreae maakte zich als predikant van het remonstrantse kerkgenootschap al sterk voor Syrische vluchtelingen lang voor hun recente komst naar Nederland. Maar hij dankt zijn hoge onderscheiding ook aan bestuurlijke bijdragen waarvan onder andere de Commissie Geestelijke Vorming Johanitter Orde Nederland, Stichting De Burcht en het Van Ommerendispuut mogen worden genoemd.

Mevrouw J.M.J.F Doll-Gras kreeg vorig jaar al een stadsspeld voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger in Den Haag. En dankt nu een hoge koninklijke onderscheiding aan diverse functies bij het CDA, afdeling Den Haag. Terwijl ook haar bijdragen aan het Wijkberaad Bezuidenhout, haar voorzitterschap van het Katholiek Vrouwendispuut Den Haag en haar voorzitterschap van het Liduinakoor niet onvermeld mogen blijven.

De heer G.L. (Gilles) Hondius heeft sinds 2004 meer dan 300 kunstzinnige en wetenschappelijke projecten financieel ondersteund, in binnen- en buitenland als oprichter en voorzitter van de Stichting Gilles Hondius Foundation. Voorts is hij oprichter van het Wijkberaad Van Stolkpark en heeft hij een adviserende rol binnen de Benjamin Britten International Violin Competition.

De heer W. Koole is bestuurslid van Stichting Gilde Nederland, een koepelorganisatie die de belangen behartigt van zo’n 50 lokale gilden, waarin vrijwilligers hun kennis en ervaring overdragen aan ambachtslieden. Verder was hij de drijvende kracht achter SamenSpraak, waarbij vrijwilligers anderstaligen helpen om (beter) Nederlands te leren spreken.

De heer F. Nugteren werd kort geleden nog benoemd tot erelid van de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie. De Haagse tandarts is oprichter en bestuurder van de tandheelkundige spoeddienst Haaglanden en verder medeoprichter van de Stichting Dak- en Thuislozen. Tevens is hij voorzitter van tennisclub De Metselaars.

De heer D.L. Renkema heeft zich decennialang als algemeen directeur van Stichting Oikos ingezet voor een ‘eerlijke en leefbare wereld’. Daarnaast vermeldt het indrukwekkende CV de meest uiteenlopende bestuurlijke functies, variërend van het voorzitterschap van de Wijkkerkenraad Petrakerk tot penningmeester van Stichting Samenwerking Sociale Fondsen.

Mevrouw D. Zhu is in haar werk als weinig anderen in staat om Europese en Chinese leiders in het zakenleven aan elkaar te koppelen, op een manier waar alle betrokken wel bij varen. Zij is onder andere bestuurslid en voorzitter van de HR werkgroep bij de Benelux Chamber of Commerce.

Mevrouw M. Zuijderhoudt heeft een langere lijst aan bestuurlijke taken dan wie ook van alle gedecoreerden dit jaar in Den Haag. Zij is daarnaast ook nog ondernemer, consultant en trouwambtenaar. Een kleine greep: voorzitter Stichting Ronald McDonald Den Haag en Delft, voorzitter Theater Diligentia en Pepijn, Commissielid Perscentrum Nieuwspoort, Bestuurslid Fonds Slachtofferhulp.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw A.H. Aries-Telkamp is niet alleen mantelzorger, maar ook collectant voor de Nederlandse Hartstichting en vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, bij Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Manege Madurodam en bij Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Manege Madurodam.

De heer H. Barnhard was tot eind 2008 in het dagelijkse leven werkzaam als bouwkundige bij een grote woningcorporatie in Den Haag en had ook toen al een grote liefde voor het orgel als bouwkundig en technisch ‘object’. Het leidde tot een functie als secretaris van het Haags Orgel Kontakt (HOK).

De heer J.K. van den Boogaard kan eveneens bogen op vele bestuurlijke activiteiten binnen diverse kerkgemeenten. Tot voor kort was hij voorzitter van Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg. Tevens maakt hij zich in hetzelfde stadsdeel sterk voor onder andere Bewonersvereniging Bosweide.

De heer Ch. Boom wordt onderscheiden wegens grote verdiensten in met name het onderwijs, als docent op het Mondriaan College en als voorzitter van de Ouderraad op de Jan Campertschool.

De heer B.R. Bouwman laat zich sinds jaar en dag kennen als een vrijwilliger bij Haagse en landelijke sportvereningen. Zoals Zwem- en Polovereniging HZZIAN. Ook is hij mede-oprichter van het zogenoemde ‘Sterrenplan’ van de KNZB.

De heer J.D. de Bruijn geldt in Wateringse Veld als een spin in het web van tal van organisaties. Zoals het Bewonersplatform, het Buurt Interventieteam en het Burgerschapspanel.

Mevrouw C.J.W. de Bruijn-Buijs geldt als een drijvende kracht binnen het vrijwilligerswerk op uiteenlopende terreinen, zoals De Zonnebloem, de klaverjasclub en VNB Nationale Bedevaarten.

De heer S.S. Chander is voor rouwenden in de Hindoestaanse gemeenschap in Den Haag een geestelijk leidsman. Ook is hij voorzitter van de Cliëntenraad Zorgcentrum Transvaal Dagverblijf Oudere Surinamers.

De heer J. Ditewig maakt veel tijd vrij voor het christelijke verenigingsleven. Denk aan diverse functies voor de kerkenraad en het kerkelijk bureau van de Hervormde gemeente Delft en Wateringen.

Mevrouw E.J.C. de Gaay Fortman, dochter van de voormalige minister van binnenlandse zaken, wordt onderscheiden op grond van haar talrijke bestuurlijke taken. Bij onder andere de stichtingen Heilige Driehoek en het Sint-Oelbertgymnasium.

De heer F.J. Gallast wordt gedecoreerd voor ondermeer zijn vrijwilligerswerk bij Haagse sportverenigingen. De man die in het dagelijks leven carrière maakte als topambtenaar bij het ministerie van Justitie is daarnaast collectant voor de Nierstichting en mantelzorger voor zijn echtgenote.

De heer A. (Arie) De Joode is als vrijwilliger actief voor woonzorgcentrum WZH Rustoord. Niet alleen als voorzitter van de menucommissie, ook als vrijwilliger bij de soos. Verder dankt hij zijn onderscheiding aan zijn werk als penningmeester bij Zendingsbazaar PGV en zijn inzet bij de ontwikkeling van de Protestantse Gemeente Leidschenveen.

De heer C. Kaas toont in zijn vrijwilligerswerk dat hij een groot hart heeft voor minderbedeelden. Denk aan zijn inzet voor onder andere Amnesty International, het Straatpastoraat en de Bergkerk.

Mevrouw L.M.  Klomp-Zijderveld dankt haar koninklijke onderscheiding aan haar vrijwilligerswerk bij Jonker Frans, een woonzorgcentrum op een centrale plek in de wijk Regentesse- enValkenboskwartier.

De heer B. Lachhab weet volgens zijn collega’s bij Haaglanden Resto van Harte als geen ander mensen met elkaar in verbinding te brengen. En dat allemaal onder zijn motto: ‘in het geluk van anderen heb ik mijn geluk gevonden’.

De heer E. van der Meer dankt zijn onderscheiding aan de tijd die hij gestoken heeft in de Haagse Stichting voor Gehandicapten (EvG), gevestigd overigens in Leidschendam. De stichting helpt bij de organisatie van sportevenementen voor deze doelgroep.

De heer R.J.F. Mulder is als vrijwilliger zeer betrokken bij de Parochie Maria Sterre der Zee. Daarnaast maakt hij tijd vrij om de Wijkbus Mariahoeve te besturen.

Mevrouw E.M. de Molle-van den Nouweland heeft zich vele jaren ingezet voor telefooncirkel Stichting Mooi. De telefooncirkel is er voor iedereen die behoefte heeft aan regelmatig contact, bijvoorbeeld omdat het ontbreekt aan mogelijkheden om anderen te ontmoeten als gevolg van leeftijd, handicap of ziekte.

De heer M.W. Pollie zet zich in Scheveningen en omgeving in voor onder andere het Astma Fonds Den Haag en Volharding Leidt tot het Doel. Laatstgenoemde zangvereniging stelt zich als doel: ‘mede te werken aan de verbetering van het kerkgezang en aan de uitbreiding van het Koninkrijk des Heren’.

De heer A. Toet dankt zijn onderscheiding aan zijn inspanningen als vrijwilliger en bestuurder bij Wijkgemeente Duindorp, als ook zijn werk als lid van de Centrale Kerkraad Scheveningen en andere bestuursfuncties.

De heer J.Th. de Wit heeft uiteenlopende bestuurlijke functies vervuld bij Die Haghe, de Haagse voetbalvereniging waar volgens de website ‘prestaties en gezelligheid hand in hand gaan’. Momenteel is hij penningmeester.

Mevrouw M.A.J. Witsen Elias wordt gedecoreerd als blijk van waardering voor haar inzet als gastvrouw bij zowel Wijkcentrum ‘t Klokhuis als de Duinzichtkerk. Voorts is zij medewerkster van het Meldpunt van Wijkbus Stap In.

De heer L.A.G.M. Wulffers is als wedstrijdleider en bestuurslid van onder andere de Haeghe Ooievaar in de schaakwereld een gewaardeerde kracht, zo bleek al toen hij in 2012 tot schaakvrijwilliger van het jaar werd uitgeroepen.

Mevrouw Z. Türker-Yediler is vanuit haar achtergrond zeer berokken bij de Stichting Multicultureel Ontmoetingcentrum en Turks-Nederlandse organisaties. En ook zet zij zich in voor het landelijke Chinees Nieuwjaar Feest.

De heer W.N. Zondag krijgt een koninklijke onderscheiding op grond van zijn werk in Den Haag en omstreken als scheidsrechter bij de KNVB.

Rijswijk

Ridder in de Orde van OranjeNassau

De heer A.M. Henskens is al bijna 50 jaar actief als vrijwilliger. Aanvankelijk vooral bij de Vincentiusvereniging Nederland, waar christenen zich vanuit hun levensopvatting inzetten voor de ‘verdrukten’. Later ook als groepsleider bij Scouting Wilibrordus Groep, Sociale Werkgroep Calimero en Meubelbeurs De Habbekrats.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer D.J. Brand zet zich sinds 1978 in voor de Japanse Krijgskunst Aikido. En nu nog, op 82-jarige leeftijd, geeft hij trainingen aan beoefenaren van deze combinatie van inspanning en concentratie.

De heer P.J.W. Grootscholten heeft tientallen jaren in verschillende functies binnen de voetbalwereld vervuld. Als clubscheidsrechter bij SV Houtwijk en als afdelingsscheidsrechter in de afdeling Den Haag/Westland. Nog steeds bezoekt hij als waarnemer zogenoemde risicowedstrijden.

De heer J.A.J. van Oosten begon zijn vrijwilligersactiviteiten bij zwemvereniging RZV Excelsior, waar hij les gaf aan kinderen en volwassenen. Later trad hij bij internationale wedstrijden op als tijdwaarnemer en starter. Sinds 2000 is hij als EHBO’er actief bij uiteenlopende evenementen.

De heer M.A. Ozir is al meer dan een halve eeuw betrokken bij het Islamitische Genootschap Nederland, een sociale ontmoetingsplaats waar Hindoestaanse Surinamers bij elkaar komen om hun geloof te belijden.

De heer F.H. Tiethoff heeft zich als advocaat langdurig het lot aangetrokken van oudere werknemers die kort voor hun pensionering werden ontslagen. Tegenwoordig zet hij zich voor de Haagse Pulchri Studio, waar bij adviseert bij financiële aangelegenheden en juridische vraagstukken.

Leidschendam-Voorburg

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw D. Bakker-Miedema uit Voorburg was als kabinetsmedewerker bij de gemeente Den Haag gedurende bijna een kwart eeuw verantwoordelijk voor de afhandeling van aanvragen voor koninklijke onderscheidingen en predicaten. En nu is zijzelf aan de beurt om gedecoreerd te worden.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer R.H.M. Bergen uit Voorburg was jarenlang coördinator van de Grote Clubactie bij turnvereniging S.O.S. Voorburg, waar hij ook zich als penningmeester altijd heeft ingezet. Tevens is hij grotendeels verantwoordelijk voor de bouw van de Turnhal.

De heer M.C. Bransz uit Leidschendam was penningmeester bij volleybalvereniging GSC en is tot op heden actief als vrijwilliger bij Stichting Woei, waar hij inwoners helpt bij de schuldhulpverlening. Voorts is hij penningmeester bij de Stichting Wandelnet en bij Stadstuin Rusthout.

De heer W.C. Choy uit Voorburgwas jarenlang voorzitter van de vereniging Ondernemend Oud Voorburg. Voorts was hij actief als secretaris voor het MKB in zijn gemeente en was hij bestuursvoorzitter bij de Stichting Museum Swaensteyn.

Mevrouw C.C.M. Lipman-Den Elzen uit Leidschendam is jarenlang zeer actief als vrijwilliger bij WoonZorgCentrum Haaglanden, locatie Prinsenhof. Ook heeft ze zich ontpopt als fietsbuddy voor bewoners die zelfstandig nog amper buiten komen.

De heer W.H. Keijzer uit Voorburg was 30 jaar lang bestuurder van het kerkbestuur van de wijkgemeente van de Kongskerk. Hij dirigeert bij drie koren en doet al jaren de voorbereiding voor de 4-mei-herdenking als lid van de werkgroep Raad van Kerken. En dat is nog maar een kleine greep.

De heer J.N. Nahon uit Voorburg is al bijna 40 jaar lid van het bestuur van Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve. Voorts is hij onder ander chauffeur bij de Ooievaarsrun.

De heer P.C.W. van Rijn uit Leidschendam is al meer dan 30 jaar mantelzorger voor zijn echtgenote, die helaas veel intensieve zorg nodig heeft.

Mevrouw H.M. Dullaart-Smithuis uit Voorburg laat zich al een kwart eeuw kennen als een spil in het vrijwilligersteam van wijkcentrum Voorburg-West/Agora. Verder maakt ze onder meer kostuums voor de toneelgroep van het Sint Maartens College.

De heer B. Tiggelman uit Leidschendam doet veel voor de protestantse gemeenschap in met name de Heuvelwijk. Verder was hij onder andere jarenlang bestuurslid en voorzitter van de stichting Jeugdwerk in Den Haag.

Voorschoten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw A. Oudshoorn is sinds 1978 bestuurslid bij gymnastiekvereniging Avanti. Daarnaast verzorgt zij de ledenadministratie, brengt zij de contributiekaarten rond en draagt zij zorg voor de schoonmaak en de bevoorrading van het clubhuis. Tevens bemant zij het clubhuis bij diverse activiteiten. Ook geeft zij sinds 1987 wekelijks les in het Berkhoutpark.

Mevrouw B. Verhoog zet zich al 25 jaar lang in voor ‘Voor Elkaar’, de organisatie die in Voorschoten mensen ondersteunt die in een sociaal isolement verkeren. Zo is ze verantwoordelijk voor de Open Eettafel die eens per twee weken wordt georganiseerd.

Wassenaar

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer C.J. van der Graaf heeft zich de afgelopen 20 jaar ingezet voor de belangen van mensen met een spierziekte. In het bijzonder bestreed hij de FSHD, de spierziekte waaraan zijn zoon lijdt. Zijn inspanningen resulteerden in zowel nationaal als internationaal onderzoek. Hij begon in 2014 een biotechnnisch bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van medicijnen en is oprichter van Stichting Spieren voor Spieren.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer C.H.R Bosman, voormalig chirurg in ziekenhuis Antoniushoeve in Leidschendam, is onder meer grondlegger van een nog steeds gehanteerd kwaliteitsmodel in ziekenhuizen. Verder heeft hij de Nederlandse vaatchirurgie internationaal op de kaart gezet.

De heer R. van Lit zet zich al meer dan 40 jaar met grote gedrevenheid in voor de vastlegging van de geschiedenis van Wassenaar. Dit doet hij in het verlengde van zijn werk als conservator van de collecties van onder andere het Haags Historisch Museum.

De heer M.L.A. van Rij richtte in 1984 de jeugdafdeling van het CDA Wassenaar op. Sindsdien speelt hij een grote rol in zijn partij. Sinds 2015 ook als lid van de Eerste Kamer. Voorts is hij lid van onder andere Personele Samenwerking Ontwikkelingslanden.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw D.M.H.G. Diels-Krafft heeft de traditionele Japanse bloemsierkunst Ikebana in Nederland geïntroduceerd. Ze droeg bij aan de verspreiding hier van Japans cultureel erfgoed.

De heer J.T. Klein was tientallen jaren actief vrijwilliger in diverse takken van de watersport. Verder maakt hij zich verdienstelijk als penningmeester en vrijwilliger in het bestuur van de Sint Jozefkerk.

Mevrouw W.S. Schelhaas-Van Nes heeft actief bijgedragen aan betere voorzieningen voor mensen met fysieke beperkingen en ouderen in Wassenaar. Sinds 2010 is zij bestuurslid van de Federatie Wassenaarse Ouderenorganisaties en voorzitter van de werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn.

De heer R.G.A (René) van Well heeft zich langdurig en vol overgave ingezet in diverse bestuursfuncties. Bij de stichting Vrienden van het Verpleeghuis Duinstede en bij bridgevereniging Gezelligheid Troef, in Wassenaar.

In samenwerking met indebuurt Den Haag

Den Haag