Volledig scherm
© anp

'Integratie op Haagse scholen stokt'

De scheiding tussen 'blank' en 'zwart' neemt op Haagse scholen sterker toe dan in de rest van Nederland.

Allochtone en autochtone leerlingen gaan elkaar uit de weg en niet-westerse scholieren hebben soms grote moeite zich aan te passen aan de normen die gelden in Nederlandse klaslokalen.

Dat blijkt uit een enquête van deze krant en DUO Onderwijsonderzoek onder duizenden leraren en schoolleiders uit het basis en voortgezet onderwijs in heel Nederland. Het onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre zij segregatie op hun school ervaren en in hoeverre de integratie van allochtone leerlingen gelukt is.

Meer dan dan helft van de geïnterviewden uit Den Haag (57 procent) merkt op de eigen school een toenemende tweedeling tussen allochtone en autochtone leerlingen. Dat geldt vooral voor het openbaar onderwijs. Ook noemt ditzelfde percentage de integratie van niet-westerse leerlingen 'mislukt'. Dat uit zich bijvoorbeeld in het feit dat leerlingen van bepaalde afkomsten kliekjes met elkaar vormen en nauwelijks met 'de anderen' omgaan.

Discriminatie
Ook merken zij dat allochtone leerlingen zich gediscrimineerd voelen op school en dat hun ouders geen vertrouwen hebben in de 'witte' leerkracht. ,,De leerlingen voelen zich geen Nederlander, hoe vaak je ook zegt 'je leeft in Nederland, je gaat naar school in Nederland, je bent geboren in Nederland, dus je bent voor een groot deel Nederlander'. Ze blijven zich beroepen op de nationaliteit van de ouders en soms zelfs van grootouders'', zegt één van de respondenten.

Quote

Ze blijven zich beroepen op de nationaliteit van de ouders en soms zelfs van grootouders

Respondent

De integratieproblemen zijn in Den Haag het sterkst, al liggen de uitkomsten in de vier grote steden dicht bijeen. Haagse leerkrachten vinden dat de problemen vooral voortkomen uit de verschillen tussen westerse en niet-westerse normen en waarden, de rol van religie, de onwil om te integreren en de 'witte vlucht'. Blanke ouders halen hun kinderen van school af zodra deze zwarter wordt.

Het zou volgens hen helpen als de gemeente Den Haag een gericht diversiteitsbeleid zou voeren, waardoor een 'gemengd publiek behouden kan blijven'. 70 procent van alle respondenten vindt dat vooral de landelijke politiek zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Politici moeten scholen beter mengen, scheiding in wonen tegengaan en strengere eisen stellen aan integratie van ouders.

In samenwerking met indebuurt Den Haag

Den Haag

poll

Vind jij het erg om in Haagse winkels of horeca het Engels aangesproken te worden?

Vind jij het erg om in Haagse winkels of horeca het Engels aangesproken te worden?

  • Ja (72%)
  • Nee (22%)
  • Neutraal (5%)
5958 stemmen